Cyfryzacja łańcuchów wartości w klastrach przemysłowych

Wraz z cyfryzacją biznesu, transformacji ulegają także łańcuchy wartości, stopniowo zmierzając w kierunku całkowitej digitalizacji. Słabo rozwinięte sieci dostaw czy brak rzetelnych systemów rejestracji danych to tylko niektóre bariery, które zidentyfikowała powołana przez Platformę Przemysłu Przyszłości Grupa ds. Cyfryzacji Łańcuchów Wartości. 24 maja br. w Platformie Cyfrowej Przemysłu Przyszłości został opublikowany raport, w którym zaprezentowano nie tylko wyniki analizy uwarunkowań cyfryzacji łańcuchów wartości, ale również wskazano skuteczne metody na jej przeprowadzenie.

Platforma Przemysłu Przyszłości w ramach swojej działalności edukacyjnej przygotowała raport, w którym zidentyfikowano i przedstawiono najważniejsze koncepcje związane z cyfryzacją łańcuchów wartości w klastrach. Publikacja służyć będzie nie tylko jako pomoc dla koordynatorów i pracowników grup przedsiębiorstw, ale może być przydatna także dla tych firm, które chcą usprawnić swoje działania produkcyjne i sprzedażowe poprzez ich cyfryzację.

Zapewnienie odpowiedniego poziomu cyfryzacji klastrów w najbliższych latach będzie stanowiło o ich przewadze konkurencyjnej. W kontekście burzliwych zmian w otoczeniu wywołanych obecnymi i przyszłymi kryzysami, digitalizacja łańcuchów wartości staje się podstawą ich stabilności i odporności. – opowiada dr Piotr Kryjom, Zastępca Dyrektora Działu Strategii i Rozwoju w Platformie Przemysłu Przyszłości.

Identyfikacja i zrozumienie mechanizmów kierujących procesem kształtowania łańcuchów wartości jest wyzwaniem, z którym mierzą się ośrodki badawcze oraz grupy doradców na całym świecie. W opracowaniu omówiono zagadnienie modelowania procesów zarządzania organizacją klastrową, a także warunki osiągnięcia pełnej dojrzałości cyfrowej. Wyniki pracy ekspertów PPP, w postaci raportu dostępne są bezpłatnie w Platformie Cyfrowej Przemysłu Przyszłości.

Bezpłatne opracowania dostępne będą na Platformie Cyfrowej Przemysłu Przyszłości. Logowania można dokonać za pośrednictwem strony https://platforma.przemyslprzyszlosci.gov.pl. Platforma Cyfrowa to interaktywne narzędzie, które łączy przedsiębiorców z organizacjami wsparcia rozwoju przemysłu 4.0.


Platforma Przemysłu Przyszłości