Cyfryzacja może przynieść producentom nawet o 9,8% więcej przychodów

Nowy raport przygotowany przez Siemens Financial Services analizuje potencjalną wartość zysku, jaką cyfryzacja może przynieść producentom

Źródło: Visual Hunt

Siemens Financial Services (działający w Polsce pod nazwą Siemens Finance), międzynarodowy dostawca rozwiązań finansowych, opublikował podczas targów Hannover Messe 2017 nowy raport, w którym analizuje pieniężną wartość procesów cyfryzacji dla producentów. Technologie cyfrowe nowej generacji (znane także pod nazwą Industry 4.0) umożliwiają producentom poprawę wydajności dzięki następującym czynnikom: zwiększonej produktywności zakładów, lepszemu planowaniu i przewidywaniu, poprawie zdolności do konkurowania oraz większej stabilności finansowej. To właśnie te czynniki oraz potencjalne  korzyści płynące z cyfryzacji dla producentów stanowią nadrzędne kwestie poruszane przez firmę Siemens podczas targów Hannover Messe.

Ocenia się, że potencjalna finansowa wartość cyfryzacji, nazywana  Premią produktywności generowaną  w procesie cyfryzacji, przełoży się na wzrost całkowitych rocznych przychodów od 6,3% do 9,8% do 2025 roku

W zależności od rodzaju przemysłu czy kraju, mówi się o różnej dynamice oraz  wymiarach produktywności. Niemniej jednak, zwiększona produktywność przedsiębiorstw (zdolność do produkowania takiej samej ilości produktów przy zmniejszonych kosztach lub większej ilości produktów przy utrzymaniu tych  samych kosztów) przekłada się na wymierny, pozytywny efekt w zakresie kosztów i zyskowności.  W raporcie SFS (Siemens Finance – w Polsce) efekt ten nazywany jest „Premią produktywności wynikającej z cyfryzacji.”

W oparciu o wywiady z ponad 60 międzynarodowymi przedsiębiorstwami przemysłowymi, ekspertami w dziedzinie doradztwa biznesowego oraz przedstawicielami świata nauki z 11 krajów, autorzy raportu stworzyli swego rodzaju model obliczania Premii produktywności generowanej w procesie cyfryzacji dla różnych gałęzi przemysłu. Szacuje się, że  wielkość potencjalnej, globalnej Premii produktywności generowanej w procesie cyfryzacji (we wszystkich sektorach produkcyjnych) do 2025 roku w skali globalnej wyniesie od 6,3% do 9,8% całkowitych rocznych przychodów.

Jako przykład, w raporcie analizowany jest sektor farmaceutyczny i spożywczy. Zaprezentowano, jak w praktyczny sposób można wykorzystać cyfryzację w celu poprawy produktywności przedsiębiorstw. W przypadku  branży spożywczej informacja cyfrowa przepływająca w górę i w dół łańcuchów dystrybucji i dostaw pomaga lepiej dopasować popyt i podaż, chroniąc w ten sposób przedsiębiorstwa przed zbyt dużymi zamówieniami i nadprodukcją. Natomiast w branży farmaceutycznej cyfryzacja oraz analiza danych mogą zmniejszyć wysoką liczbę przestojów, które są charakterystyczne dla zakładów produkcyjnych w tym sektorze.

Podstawowym czynnikiem umożliwiającym cyfrową rewolucję jest finansowanie. Istotną rolę odgrywają tu narzędzia finansowania Industry 4.0, przy pomocy których producenci mogą uzyskać potencjalne korzyści płynące z cyfryzacji

Premia produktywności generowana w procesie cyfryzacji może zostać wykorzystana tylko wtedy, gdy przedsiębiorca uprzednio zmodernizuje  technologię produkcyjną, wprowadzając cyfrowe systemy i wyposażenie nowej generacji. Specjalistyczne metody finansowania powstały po to, aby umożliwić zrównoważony przebieg transformacji cyfrowej i rozwój platform technologicznych, ale także po to, aby promować ideę Industry 4.0.

W raporcie podaje się analizie te właśnie metody finansowania, włącznie z modelami typu „pay-per-use” (płatność za korzystanie) oraz „pay-per-outcomes (płatność za wyniki), modelami finansowania modernizacji technologicznych, finansowania transformacji czy rozwiązania dotyczące kapitału obrotowego. Wszystkie te metody mogą być stosowane w szeregu przypadków, począwszy od nabycia pojedynczego urządzenia cyfrowego, kończąc na sfinansowaniu zupełnie nowego zakładu przemysłowego.

„Nowoczesne rozwiązania finansowe najczęściej oferowane są przez wyspecjalizowane firmy finansowe, posiadające szeroką  wiedzę i doświadczenie nie tylko w zakresie cyfrowych technologii, ale i ich praktycznego wdrażania w przedsiębiorstwie” zauważa Jarosław Dremlik z Siemens Financial Services (w Polsce – Siemens Finance). „ Odgrywają one odgrywają kluczową rolę w udostępnianiu przedsiębiorstwom najnowocześniejszych technologii, a tym samym korzyści płynących z Premii produktywności generowanej w procesie cyfryzacji.”

Metodologia

Ponad 60 międzynarodowych przedsiębiorstw przemysłowych, firm oferujących usługi doradztwa biznesowego oraz przedstawicieli świata nauki brało udział w telefonicznym badaniu w lutym i marcu 2017 r. Poproszono ich o oszacowanie potencjalnych korzyści finansowych, które można uzyskać w przedsiębiorstwach produkcyjnych, dzięki zastosowaniu cyfrowych technologii, szczególny nacisk kładziono na możliwości podniesienia produktywności w zakładach produkcyjnych. Produktywność w tym kontekście definiuje się jako obniżenie kosztów produkcji – lub odwrotnie, jako wzrost marginesów zysku. Respondenci przedstawili swoją ocenę obniżki kosztów produkcyjnych – jako Premię produktywności generowaną w procesie cyfryzacji – wyrażoną w formie proporcji całkowitych przychodów. Respondenci pochodzili z następujących państw i regionów: Chiny, Francja, Niemcy, Indie, kraje nordyckie, Polska, Rosja, Hiszpania, Turcja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

Dalsze informacje można uzyskać, klikając www.siemens.com/the-digitalization-productivity-bonus

Źródło: Siemens