Czas na unowocześnienie zakładu?

Od jak dawna Twój zakład pracuje? Czy jest stale unowocześniany i remontowany? Czy nastąpił niewytłumaczalny wzrost zużycia energii? Czy były dokonywane zmiany  w systemach budynku? Odpowiedzi na te i inne pytania mogą decydować o tym, że twój zakład wymaga modernizacji.

Modernizacja wiąże się z ponowną oceną potrzeb i zaprojektowaniem  wielu instalacji. Działanie to jest podobne do projektowania nowego budynku. To proces, w trakcie którego szczegółowo ocenia się prowadzoną działalność, aby usprawnić i optymalizować pracę systemów (instalacji) w budynku, zredukować zużycie energii i zminimalizować czasy przestojów. Po dokonaniu oceny systemy są dostosowywane, modyfikowane lub naprawiane, aby wdrożyć rekomendacje.

Oceniając na nowo potrzeby, identyfikuje się problemy z działaniem lub sterowaniem instalacjami budynku. Dzięki temu wyposażenie może być dostosowane do bardziej efektywnej pracy, przy zmniejszonym zużyciu energii. Dodatkowym benefitem jest dokumentacja systemów, dostarczająca niezbędnych informacji, a w przypadku problemów pozwala śledzić, gdzie systemy mogą stać się niestabilne w przyszłości. Dzięki temu można przedłużyć życie wyposażenia, które będzie działało zgodnie z założeniami, gwarantując bezpieczne środowisko dla ludzi i sprzętu.  

Czynniki decyzyjne

Gdy początkowe koszty są istotnym czynnikiem wpływającym na konstrukcję budynku, często nie zwraca się uwagi na oszczędność energii. Często systemy sterowania są „twórczo zastępowane” w trakcie inwestycji w celu obniżenia kosztów początkowych. Systemy sterowania raz zaprogramowane w oryginalnej konfiguracji, często nie są modyfikowane, gdy pojawia się nowe wyposażenie budynku. Stare systemy sterowania nie są aktualizowane i odnawiane, a usterki nie są prawidłowo naprawiane.

Systemy zużywające dużo energii muszą polegać w swoim działaniu na automatyce. Jeśli „funkcja oszczędzania” została wyłączona, pojawiają się obejścia zabezpieczeń, źle działają sterowniki świateł, nie wyłączając zbędnego oświetlenia we właściwym czasie. To wszystko powoduje wzrost zużycia energii.  

Oszczędności i koszty

Po przejściu przez ocenę potrzeb i wdrożenie nowych rozwiązań, włączając w to wdrożenie rekomendacji, oszczędności energii mogą wynosić od 5% do 15%, w zależności od wieku, stanu, liczby zmienionych systemów i złożoności budynku. Koszt zmian jest też zależny od tych czynników jak też od typu samego budynku. Typowe koszty modernizacji mogą się wahać od 3,5 zł do 16 zł za metr kwadratowy lub więcej. Prawidłowe planowanie może zmniejszyć te koszty. Zarządzający zakładem powinni zawczasu planować swoje cele i zamierzenia i uzgodnienia przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych.

Rozważając modernizację, należy ocenić wiek wyposażenia budynku. Wyposażenie, które jest planowane do wymiany ze względu na wiek, stan lub przestarzałą konstrukcję, nie powinno być modernizowane, a wymienione. Nowsze wyposażenie oferuje o wiele lepsze możliwości i daje większe  korzyści niż odnawianie starego. Oszczędności na wydatkach na energię można przeznaczyć na zwiększenie kapitału i inwestycje w nowsze wyposażenie.  

Gdzie zacząć

Niektóre firmy energetyczne oferują programy modernizacyjne i asystę w postaci informacji o najnowszych trendach, analizę budynków. Może to pomóc w obniżeniu wydatków na modernizację. Stanowe urzędy są kolejnym dostępnym źródłem wiedzy. Lokalne odziały Stowarzyszenia Inżynierów są dobrym miejscem do poszukiwania profesjonalistów zajmujących się modernizacją.

Wszystkie budynki zmieniają się w czasie, ale dzięki modernizacji mogą zmniejszać zużycie energii w ciągły sposób. Wraz ze wzrastającymi cenami energii, ograniczonymi budżetami i zwiększonym zainteresowaniem w ochronie środowiska, przeprojektowanie i dokumentowanie rezultatów tych prac pozwalają na osiąganie celów.  

Michael Loftus

Michael Loftus zarządza wydziałem inżynierii mechanicznej w CH2M HILL w Dallas. Od 14 lat zajmuje się zarządzaniem energią i posiada ogromne doświadczenie w projektowaniu systemów elektrycznych, jak też inżynierii mechanicznej dla obiektów przemysłowych i produkcyjnych.

Artykuł pod redakcją Andrzeja Sobczaka