Czy inżynierowi opłaca się kończyć studia podyplomowe?

  Jak pamiętamy koniec roku 2009 zaowocował wyraźnym wzrostem płac. Część podwyżek była podyktowana jednak wypłaconymi premiami, trzynastkami, nagrodami okresowymi. Zgodnie z przewidywaniami, w styczniu tego roku wynagrodzenia inżynierów wróciły do poziomu sprzed grudnia. 8,3-procentowy spadek płac spowodował, że średnie wynagrodzenie inżynierów wyniosło w styczniu 2010 roku 4 864 PLN brutto. W skali roku spadek płac wyniósł 2,6% – komentuje Anna Strożek, Starszy Specjalista ds. Analiz w BDI.

  Pogorszenie sytuacji finansowej najbardziej odczuły osoby zarabiające najwięcej. Co dziesiąty inżynier zarobił w styczniu powyżej 8 090 zł. W porównaniu z grudniem ubiegłego roku próg ten zmalał o 10,9%. Co czwarty inżynier zarobił poniżej 2 934 zł. To z kolei o 8,3% mniej niż w ubiegłym miesiącu.

  W świetle „Miesięcznego Raportu Płacowego – Styczeń 2010”, opracowanego przez analityków BDI, największe spadki płac wystąpiły w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie (-14,6%, średnie wynagrodzenie: 4 839 zł), w branży chemicznej i petrochemicznej (-13,8%, średnie wynagrodzenie: 5 198 zł), w chłodnictwie, wentylacji i klimatyzacji (-12,2%, średnie wynagrodzenie: 4 359 zł), w branży lotniczej (-11,9%, średnie wynagrodzenie: 4 876 zł), poligraficznej (-11,8%, średnie wynagrodzenie: 5 166 zł) i automatycznej (-11%, średnie wynagrodzenie: 4 881 zł).

  Wzrost płac odnotowaliśmy jedynie w branży turystycznej (+13,5%), telekomunikacji (+8,4%), służbie zdrowie (+5%), w edukacji i badaniach (3,5%) oraz doradztwie i konsultingu (+5,1%).

  Analizując wynagrodzenia inżynierów w poszczególnych regionach zatrudnienia zauważyliśmy, że największy spadek płac wystąpił w województwie opolskim (-10,6%) oraz wielkopolskim (-10,1%). Najwyższa średnia niezmiennie występuje w woj. mazowieckim (5 688 zł) mimo 9,4-procentowego spadku.

  W sektorze przedsiębiorstw pogorszenie sytuacji finansowej pracowników było bardziej odczuwalne. Wg Danych z GUS-u płace w styczniu spadły o 11,5 p.proc. osiągając tym samym poziom sprzed września 2009 r. Wynagrodzenia inżynierów podążają od kilku miesięcy za ogólną tendencją na rynku. Niezmiennie jednak przewyższają wynagrodzenia pozostałych pracowników. Zdaniem Anny Strożek inżynierowie nadal są najbardziej pożądanymi pracownikami na rynku pracy.

  Wynagrodzenie inżynierów w zależności od ukończonej uczelni

  Najwyższa mediana wynagrodzeń wystąpiła wśród inżynierów, którzy ukończyli uczelnie zagraniczne (10 117 zł). Spośród polskich uczelni najlepiej „opłacalny” okazał się Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (mediana: 7 979 zł). A jak kształtowała się mediana wynagrodzeń inżynierów po uczelniach technicznych, które w 2009 znalazły się w pierwszej dziesiątce rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”? Politechnika Warszawska (mediana: 5 000 zł), Akademia Górniczo-Hutnicza (mediana: 3 700 zł), Politechnika Wrocławska (mediana: 4 000 zł), Politechnika Łódzka (mediana: 4 000 zł), Politechnika Śląska (mediana: 3 770 zł), Politechnika Poznańska (mediana: 4 000 zł), Politechnika Krakowska (mediana: 3 642 zł), Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (mediana: 2 118 zł), Wojskowa Akademia Techniczna (mediana: 3 950 zł). Jak widać nie zawsze dyplom „rankingowej” uczelni idzie w parze z wysokimi zarobkami czy też stabilnym zatrudnieniem w przyszłości – komentuje specjalistka.

  Podobnie sytuacja wygląda ze studiami podyplomowymi. Jak zauważa Anna Strożek, coraz bardziej wyrównuje się poziom wynagrodzeń między osobami, które kończą dodatkowe studia, a osobami, które kończą tylko jedną uczelnię. Różnica w średnim wynagrodzeniu między takimi osobami, wyniosła w styczniu 2010 r. niespełna 300 zł. Pół roku temu różnica ta wynosiła ok. 700 zł, natomiast rok temu ok. 1 000 zł. Studia podyplomowe coraz rzadziej wpływają na wyższe wynagrodzenie. Czyżby „dodatkowo” wyedukowani inżynierowie stawali się mniej konkurencyjni dla pracodawców? A może poziom tych studiów pozostawia wiele do życzenia? Na pewno zanim podejmiemy decyzję o podwyższaniu swojej wiedzy zastanówmy się czy wiedza ta pokryje się z oczekiwaniami rynku pracy – radzi specjalistka.

  Wyciągnięcie wniosków z raportu pozostawiamy jego odbiorcom, ponieważ ostateczna interpretacja jest uzależniona od licznych czynników związanych np. z lokalnym rynkiem pracy oraz aktualną sytuacją rozpatrywanej branży.

  Więcej informacji dotyczących wynagrodzeń inżynierów można znaleźć w pełnym opracowaniu raportu miesięcznego „Wynagrodzenia Inżynierów – styczeń 2010” oraz w „Raportach Branżowych – IV kwartał 2009” dostępnych w Banku Danych o Inżynierach (www.bdi.com.pl).