Czystość i dezynfekcja w przemyśle

Wyzwanie, z którym obecnie walczymy jest bezprecedensowe. Utrzymanie najwyższego standardu higieny wydaje się więc koniecznością z uwagi przede wszystkim na zdrowie i bezpieczeństwo zatrudnionych osób, jak i względy ekonomiczne – zachowanie ciągłości produkcji. Koronawirus wywołujący chorobę COVID-19 jest zagrożeniem, które nigdy wcześniej nie występowało. Z tego też powodu nie ma możliwości powołać się na certyfikowane sposoby walki z nim. Dostępne są jednak badania naukowe, które wskazują, iż patogen ten jest nieodporny na działanie temperatury wyższej niż 60°C. Firma Kärcher posiada certyfikaty, które gwarantują, iż jej urządzenia są skuteczne w eliminacji tego typu zagrożeń, zarówno bakterii jak i wirusów. W przemyśle warto postawić w tym trudnym czasie na urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody typu HDS, które posiadają funkcję czyszczenia w trybie pary. Jest to rozwiązanie, które pozwala czyścić duże powierzchnie szybko, osiągając zamierzone efekty.

Koronawirus jest nowym rodzajem patogenu. Z tego powodu nie jest on jeszcze przebadany w stopniu pozwalającym certyfikować urządzenia i metody jego zwalczenia. Firma Kärcher gwarantuje, że jej urządzenia z podgrzewaniem wody HDS mogą stanowić istotny element procesu dezynfekcji. Czyszczenie w trybie pary tworzy parę o temperaturze do 155°C. Metoda ta pozwala zwalczyć wiele zagrożeń –zabić nieodporne na działanie temperatury patogeny, do jakich, według danych naukowych, zalicza się koronawirus wywołujący chorobę COVID-19. Urządzenia te z doskonałym efektem są stosowane w rolnictwie w przeciwdziałaniu wirusowym chorobom zwierząt gospodarskich (ptasiej grypie i afrykańskiemu pomorowi świń). Były także zalecane przez instytucje publiczne a ich kupno dotowano z publicznych funduszy. W przemyśle można z ich pomocą, pracując w trybie pary, czyścić ściany hal przemysłowych, sufity czy posadzki. Można także użyć urządzeń HDS do czyszczenia maszyn.

Dlaczego czyszczenie z podgrzewaniem wody?

Energia cieplna odgrywa kluczową rolę w przyspieszeniu i polepszeniu efektów czyszczenia. Oprócz mechaniki, środka czyszczącego i czasu, temperatura jest jednym z czterech czynników, które decydują o powodzeniu procesu czyszczenia zgodnie z kołem Sinnera (model stworzony przez dr Sinnera do opisania procesu czyszczenia). Wiemy doskonale, że ciepła woda jest ważna chociażby przy próbie zmycia tłustych zabrudzeń z rąk. Mycie rąk zimną wodą – nawet z wykorzystaniem mydła – nie pozwala osiągnąć odpowiedniego efektu. Pojawia się on dopiero po skorzystaniu z ciepłej wody.

Zależność ta ma swoje analogiczne zastosowanie także przy profesjonalnych pracach czyszczących. Zastosowanie wysokiej temperatury zapewnia usunięcie brudu: każdorazowe zwiększenie temperatury o 10°C przyspiesza proces chemiczny i skraca o połowę czas reakcji. Wykorzystanie gorącej wody może skrócić całkowity czas czyszczenia nawet o 40%. Jest to efektywne ekonomicznie. Kolejnym istotnym czynnikiem w przypadku stosowania urządzeń wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody jest szybkie schnięcie czyszczonej powierzchni.

Intensywne i dokładne czyszczenie urządzeniami wysokociśnieniowymi HDS daje możliwość osiągnięcia wysokiego standardu higieny. Można je stosować w celu dotarcia do miejsc trudno dostępnych ręcznie, takich jak szczeliny i pęknięcia. Są one szczególnie pomocne przy czyszczeniu i dezynfekcji dużych powierzchni, takich jak sufity, ściany a także podłogi i mogą skutecznie eliminować bakterie i wirusy.

Mycie ciśnieniowe z użyciem detergentów

Stosując urządzenia HDS, należy używać odpowiednich środków czyszczących, z lancą pianową. Ma to na celu przerwanie łańcucha transmisji infekcji. Piana emitowana przez lancę pianową ma wiele zalet m.in.: jest na tyle stabilna, że przywiera do powierzchni wydłużając czas czyszczenia oraz podnosi jego skuteczność. Spłukanie powierzchni wodą pomaga w kontrolowany sposób usunąć zabrudzenia oraz zapobiega ponownej kontaminacji. Proces ten wspiera użycie biodegradowalnych środków czyszczących. Należy również naprzemiennie stosować kwaśne i zasadowe środki czyszczące, tak aby skutecznie wyeliminować podłoże dla namnażania się mikroorganizmów.

Urządzeń HDS można używać wraz z akcesorium WR 50. Jest to przystawka służąca z zasady do usuwania chwastów, lecz w obecnej sytuacji sprawdzi się przy czyszczeniu parą dużych powierzchni w krótkim czasie.

Każdy operator pracujący w tych wyjątkowych okolicznościach profesjonalnymi urządzeniami powinien bezwzględnie posiadać wszelkie środki ochrony osobistej. Dodatkowo należy także po skończonej pracy zadbać o dezynfekcję samego urządzenia. 

Więcej informacji na temat promocji na stronie: https://www.kaercher.com/pl/promocje/professional-na-wiosne-w-kolorze.html

Więcej informacji o czyszczeniu i dezynfekcji na stronie: 

https://www.kaercher.com/pl/czyszczenie-i-higiena-w-czasach-koronawirusa.html