Danfoss kontynuuje rozwój i wzbogaca się o nowe technologie

Kim Fausing, Prezydent oraz CEO Danfoss

Danfoss wciąż napędza swój wzrost oraz kontynuuje inwestycje zakrojone na szeroką skalę, które mają zapewnić firmie wzrost w przyszłości. W porównaniu do bardzo dobrego pierwszego kwartału roku ubiegłego, sprzedaż Grupy wzrosła o 6% i osiągnęła 1.563.000.000 euro, co odpowiada 3% wzrostowi w lokalnej walucie. Danfoss skorzystał z wysokiej koniunktury w Ameryce Północnej, podczas gdy sytuacja w niektórych częściach świata okazała się zmienna. Nastąpiło to m. in. w Chinach, gdzie zanotowano spadek popytu. Zostało to jednak po części zrównoważone dobrą sytuacją na rynku europejskim i w Indiach. Podczas gdy inwestycje utrzymywały się na wysokim poziomie, zysk (przed opodatkowaniem) wyniósł 160 mln euro, podobnie jak w bardzo dobrym pierwszym kwartale 2018 roku. Marża przed opodatkowaniem wyniosła 10,3%.

„Początek roku był dla nas udany. Tak jak się spodziewaliśmy, poziom wzrostu w kilku gałęziach przemysłu, w których działamy, obniżył się w stosunku do ostatniego kwartału zeszłego roku. Nasze innowacyjne i efektywne energetycznie rozwiązania okazały się być przydatne jak nigdy dotąd. Dlatego też nadal umacniamy główne obszary naszej działalności i zwiększamy inwestycje w innowacje. Ponadto, inwestujemy również znaczne środki w proces tworzenia solidnej platformy w obszarach elektryfikacji oraz digitalizacji. To nasz sposób na przewodnictwo na rynku oraz zapewnienie sobie siły napędzającej wzrost w przyszłości”, powiedział Prezydent oraz CEO Kim Fausing.

W pierwszym kwartale Danfoss zwiększył inwestycje w innowacje o 11%, czyli do poziomu 68 mln euro, co jest równe 4,4% wysokości sprzedaży. Nasza firma połączyła się również z amerykańską UQM Technologies, Inc. – liderem technologii w obszarze systemów napędowych dla elektrycznych i hybrydowych autobusów, samochodów ciężarowych, pojazdów pozadrogowych oraz jednostek pływających. Ponadto, w kwietniu Danfoss powiększył swoje udziały w fińskiej spółce Leanheat, która jest wiodącym ekspertem w obszarze wykorzystywania sztucznej inteligencji w służbie energooszczędnym i inteligentnym budynkom oraz sieciom ciepłowniczym.

„Zauważamy zwiększony popyt na rozwiązania przyjazne środowisku. Jako wiodący partner technologiczny, wzbogacamy szeroką gamę naszych produktów o nowoczesne technologie, które pomagają naszym klientom osiągać przewagę nad konkurencją. Przykładami takich działań są przejęcia ukierunkowane na poszerzenie naszej oferty w obszarach pojazdów pozadrogowych oraz jednostek pływających. Zwiększenie udziałów w spółce Leanheat jest z kolei wyraźnym potwierdzeniem kwestii zwiększenia kompetencji w obszarach oprogramowania oraz sztucznej inteligencji mającego na celu umocnienie naszej pozycji na rynku poprzez bardziej efektywne energetycznie i inteligentne rozwiązania dla budynków oraz sieci ciepłowniczych”, dodał Kim Fausing.

Kluczowe liczby z pierwszego kwartału 2019:

  • Sprzedaż zwiększyła się o 6% i wyniosła 1.563.000.000 euro (Q1 2018: 1.474.000.000), co odpowiada 3% wzrostowi w lokalnej walucie.
  • Zysk operacyjny przed opodatkowaniem wyniósł 160 mln euro (Q1 2018: 166 mln). Marża przed opodatkowaniem wyniosła 10,3% (Q1 2018: 11,3%),
  • Zysk netto w tym okresie wyniósł 110 mln euro (Q1 2018: 113 mln).
  • Wydatki na innowacje zwiększono o 11%, co dało razem 68 mln euro (Q1 2018: 61 mln), co jest równe 4,4% sprzedaży (Q1 2018: 4,1%).

Potwierdzenie prognoz na rok 2019

W roku 2019 Danfoss spodziewa się zwiększyć lub utrzymać swój udział w rynku jednocześnie zwiększając zyskowność mierzoną jako marża w porównaniu do poziomu z roku 2018 oraz kontynuując inwestycje w digitalizację oraz elektryfikację.

Powiązane linki:

https://www.danfoss.com/en/about-danfoss/company/financials/


Źródło: Danfoss