Decentralny moduł wejściowy PDP67 z High Power

Od teraz dostępna jest nowa wersja cyfrowego modułu wejściowego PDP67 F 8DI ION dla PNOZmulti i PNOZmulti Mini: PDP67 F 8DI ION HP. Ten moduł „High-Power” posiada dodatkowe napięcie zasilające, co pozwala na bezproblemowe podłączenie kurtyn świetlnych i bezpiecznych systemów drzwi ochronnych PSENslock.

Moduł wejściowy, spełniający wymagania ochrony IP67, monitoruje funkcje bezpieczeństwa w sposób decentralny i może być przy tym podłączany do różnych jednostek analizujących, jak np. PNOZmulti, PNOZmulti Mini, a w przyszłości PSS 4000.

Dzięki prostej instalacji (tylko jeden przewód do komunikacji i zasilania, plug and play przez złącze wtykowe M12) można zmniejszyć nakłady na projektowanie, konstruowanie i instalację.

www.pilz.com