Digitalizacja jako sposób na stawienie czoła aktualnym wyzwaniom

Źródło: Aneta Esz/Pixabay

Menedżerowie zakładów przemysłowych, borykający się z problemami generowanymi przez starzejącą się infrastrukturę i ograniczone budżety, wiedzą, że muszą inwestować w nowoczesne narzędzia, które pozwolą im rozwiązywać różne problemy. Na szczęście dostępne są już rozwiązania informatyczne, które oferują wymierne korzyści – upraszczają proces decyzyjny i pozwalają zapewnić niezawodność zasobów.

Producenci muszą szybko i sprawnie reagować na zmieniające się potrzeby rynku. Muszą także stawiać czoła wyzwaniom dzisiejszej rzeczywistości. Oto najczęstsze z nich.

Aktualne wyzwania

Gwałtowne zmiany. Cyfryzacja obejmuje obecnie kolejne gałęzie przemysłu na całym świecie, zmieniając sposób, w jaki robimy zakupy, korzystamy z usług banków czy podróżujemy. Ta nowa era w funkcjonowaniu społeczeństw jest napędzana takimi technologiami, jak Internet Rzeczy (Industrial Internet of Things – IoT) czy sztuczna inteligencja (artificial intelligence – AI). Producenci starają się sprostać wymaganiom rewolucji cyfrowej, a alternatywne systemy dostaw oraz ewoluujące oczekiwania klientów zmieniają dynamikę pracy działów operacyjnych fabryk.

Złożone procesy. Poza innowacjami w zakresie dostaw producenci muszą także zarządzać backendowymi procesami biznesowymi w sposób zapewniający wyższą efektywność. Dawne metody są nieodpowiednie do zarządzania dzisiejszymi złożonymi problemami, takimi jak połączenia sieciowe pomiędzy wieloma zasobami, widoczność w czasie rzeczywistym wszystkich urządzeń podłączonych do sieci oraz prognozowanie przyszłego zapotrzebowania.

Większe wymagania klientów. Dzisiejsi konsumenci mają wysokie oczekiwania dotyczące uważnej obsługi, wysokiej wartości oraz szybkiej komunikacji. Samo zadowolenie z tego, że proces dostarcza wartość klientowi, już nie wystarczy.

Zagrożenie fizyczne. Starzejące się systemy infrastruktury stwarzają poważne zagrożenie dla płynnej realizacji usług.

Cyberzagrożenia. Staranne zabezpieczenie firm produkcyjnych przed cyberatakami wymaga zwrócenia uwagi na zasoby fizyczne oraz systemy cyfrowe. Ponieważ systemy stają się coraz bardziej zależne od podłączonych do sieci urządzeń, sprawa cyberbezpieczeństwa powinna mieć wysoki priorytet w zarządzaniu zakładem przemysłowym.

Zbyt duży wybór. Dostępne są liczne rozwiązania informatyczne oraz opcje wdrożenia, które pomagają w zarządzaniu procesami operacyjnymi, komunikacją z klientem oraz ochroną zarówno przed zagrożeniami fizycznymi, jak i cybernetycznymi. Jednakże dostępność zbyt wielu możliwości wyboru może być też zagrożeniem. Jeśli menedżerowie zagłębią się w analizę niekończących się list parametrów i funkcjonalności oferowanych rozwiązań, może to doprowadzić do paraliżu decyzyjnego.

Nadmiar danych. Zaawansowani technologicznie producenci wdrożyli już programy gromadzące dane z maszyn i urządzeń. Kierownicy ich działów IT oraz pracownicy działów operacyjnych zostaną wkrótce zalani ogromem informacji, nie są jednak wyposażeni w prostą metodę ich analizy. Przy niezbyt licznym personelu oraz ograniczonych budżetach menedżerowie zadają sobie pytanie: „Co my zrobimy z tymi wszystkimi danymi?”.

Ograniczone zasoby ludzkie i napięte budżety. Obecnie firmy produkcyjne borykają się z problemem braku personelu o wysokich kwalifikacjach oraz z koniecznością pełnienia wielu ról przez menedżerów. Inną przeszkodą są ograniczone budżety – zmuszają one personel kierowniczy do nadawania priorytetów celom, które w przeciwnej sytuacji nie byłyby pierwszoplanowe.

Systemy wspierające zarządzanie zasobami

Opisane problemy dotyczą najczęściej typowej firmy produkcyjnej. Mogą być rozwiązane dzięki inwestowaniu w odpowiednie rozwiązania informatyczne. Menedżerowie zakładów powinni to zrobić jak najszybciej – odkładanie tego kroku na później spowoduje, że w przyszłości firma i tak będzie musiała zainwestować w nowe technologie, a dodatkowo będzie musiała gonić za konkurencją.

Wykonane z należytą starannością analizy nowoczesnych rozwiązań oprogramowania pozwolą rozwiać wątpliwości i jasno określą rozsądne opcje inwestycyjne. Oszczędny dyrektor działu IT, który chce zapewnić niezawodność zasobów, prawdopodobnie umieści na górze swojej listy priorytetów wdrożenie nowoczesnego systemu EAM (enterprise asset management).

Jest to posunięcie racjonalne z kilku powodów. Rozwiązanie informatyczne nie tylko będzie zarządzało cyklem życia zasobów i przedłuży czas eksploatacji sprzętu. Pomoże także zapobiegać występowaniu nieplanowanych przestojów i pozwoli pracownikom zakładu lepiej przewidywać potrzeby dotyczące wykonywania prac konserwacyjnych i przyszłych napraw oraz koszty wymiany zasobów na nowe.

Jednoczesne rozwiązywanie wielu problemów

Zakłady produkcyjne z brakami kadrowymi, ograniczonymi budżetami oraz długą listą potrzeb będą chciały zastosować takie rozwiązania informatyczne, które potrafią jednocześnie rozwiązywać kilka problemów. Takie systemy powinny być także łatwe we wdrożeniu i przynosić sprawdzone efekty.

Rozwiązania EAM odpowiadają na te potrzeby, a ponadto dostarczają takich korzyści, jak:

→ wykrywanie wczesnych sygnałów, że dany zasób wymaga przeprowadzenia konserwacji zapobiegawczej,

→ planowanie prac związanych z konserwacją zapobiegawczą w okresach poza szczytowym zapotrzebowaniem na produkcję,

→ monitorowanie wydajności maszyn, optymalizowanie warunków ich pracy w celu uzyskania najlepszych wyników,

→ śledzenie historii zasobów w celu zrozumienia kosztów cyklu życia i przygotowania się do napraw,

→ utrzymywanie adekwatnych stanów magazynowych, by uniknąć oczekiwania na nie w sytuacjach awaryjnych.

Podsumowanie

Odkładanie decyzji o modernizacji czy zainwestowaniu w nową technologię niesie ze sobą ryzyko związane z przeładowaniem danymi lub paraliżem decyzyjnym. Niektóre zakłady nie mają dziś innego wyjścia, niż aktywne zaangażowanie się w modernizację.

Nowoczesne rozwiązania informatyczne to ułatwiają, zamieniając wyzwania w możliwości. Fabryka nie tylko będzie miała lepszą pozycję jako niezawodnie obsługująca klientów, ale także zwiększy swoją wydajność i zmniejszy koszty operacyjne.


Steve Beard jest dyrektorem ds. innowacji rozwiązań dla sektora publicznego w firmie Infor.