Dobór łożysk z ABEG

Przy wyborze optymalnego łożyska powinno się brać pod uwagę techniczną i ekonomiczną wartość nie tylko samego łożyska, ale i produktu, w którym są one wbudowane. Profesjonalne podejście do tego problemu polega na zapoznaniu się z różnicami wydajnościowymi tych samych typów łożysk u różnych producentów. Ta informacja pozwala już w fazie projektowania maszyn dobrać taki asortyment, który technicznie i ekonomicznie jest najlepszy.Grupy jakości ABEG – sprecyzowanie optymalnej wskaże możliwy współczynnik oszczędności

Dokładna analiza pracy łożysk u konkretnego użytkownika pozwala ocenić, które z nich w konkretnych aplikacjach przewyższają stawiane im wymagania techniczne. W takiej sytuacji z powodzeniem można używać mniej wymagających i zarazem tańszych łożysk. Taka analiza pozwala zredukować nawet do 80% koszty zaopatrzenia w łożyska, co przekłada się tym samym na całą produkcję i umożliwia obniżenie ceny produktu finalnego, wzmacniając jego konkurencyjność na rynku.

Aby przybliżyć użytkownikowi bogaty rynek łożysk, system ABEG dzieli go na cztery grupy wydajnościowe, wprowadzając tym miarodajność i przejrzystość dla różnych jakości tych samych typów łożysk. Wcielenie w życie dodatkowych klas zatarłoby w znacznym stopniu różnice między nimi, podobnie jak ich redukcja do dwóch lub trzech byłaby niepełna i niepokrywająca potrzeb rynku. Tymi grupami są: Premium, Sura, Eco, EasyRoll. Łożyska z grupy Premium są przeznaczone do zastosowań high-tech z wieloma technicznymi wariantami najnowszej generacji, począwszy od aplikacji przy najwyższych obciążeniach i obrotach po zastosowania uwzględniające specyficzne uszczelnienia i smary. Grupę Supra cechuje świadomość możliwości budowania łożysk w zależności od konkretnych potrzeb użytkownika, uwzględniając przede wszystkim takie ich główne elementy składowe, jak rodzaj smaru, uszczelnienia, stal czy powłoki. Precyzja wykonania i różnorodna funkcjonalność gwarantują wiele możliwości zastosowań np. w przekładniach. Eco to z jednej strony wrażliwość na koszty, jakie musi ponosić użytkownik, z drugiej zaś łożyska z grupy Eco charakteryzują się solidną techniką wykonania. Eco to optymalne wyważenie relacji cena-jakość. Są one powszechnie stosowane np. w przenośnikach napędu. W grupie Eco występuje również możliwość doboru dodatkowych komponentów. Łożyska z grupy EasyRoll są konstruowane specjalnie do zastosowań niskoobrotowych. Jest to najtańsze rozwiązanie np. przy wałkach i kołach. 

Podział łożysk na grupy jest punktem odniesienia w gąszczu światowego rynku łożysk, bowiem użytkownikowi łatwiej zapamiętać cztery grupy aniżeli kilkadziesiąt marek.

Opisywana metoda polega na obiektywnym porównaniu łożysk wielu producentów i wyborze najlepszego.

Decydującym kryterium doboru łożyska do konkretnej aplikacji jest jego żywotność, uzależniona od środowiska pracy, na które ogromny wpływ mają komponenty składowe. Są to uszczelnienie, smar, surowiec, warstwa ochronna, które można dobierać do danej aplikacji.

Stworzony z doświadczenia

Klasyczne wzory, według których oblicza się żywotność łożysk, uwzględniają parametry katalogowe, pomijając faktyczną wytrzymałość łożysk w konkretnych warunkach i różnice w ich wydajności u różnych producentów. Temu zadaniu wychodzi naprzeciw współczynnik ABEG, stworzony na podstawie ponad 50-letniego doświadczenia wielu producentów z całego świata i wielu klientów, który określa żywotność produktów, umożliwiając klientowi dostrzeżenie różnic w wytrzymałości łożysk tych samych rozmiarów. Inne współczynniki, definiujące wpływ temperatury czy zabrudzenia na pracę łożysk, zostają uzupełnione o dotychczas pomijany w klasyfi kacjach współczynnik żywotności.

Optymalne – znaczy ani za dużo, ani za mało

Optymalne łożysko to takie, które w 100% spełnia techniczne wymagania danej aplikacji i niepotrzebnie ich nie przewyższa. Oczywiście tego założenia nie da się w wielu wypadkach idealnie spełnić, należy jednak dążyć do tego ze względów technicznych, ale również z ekonomicznego punktu widzenia. Zadanie to powinien sobie postawić za cel każdy, komu zależy na optymalizacji, a tym samym na oszczędnym produkowaniu. W systemie ABEG oferowane są różne sposoby realizacji: Down-Sizing − pozwala znaleźć wymiarowo najmniejsze łożysko, które mimo to gwarantuje wymaganą wydajność. Świadomie oszczędzać pomaga Cost-Sizing − jeśli wymiary łożyska są z góry założone, to możliwa jest zmiana grupy wydajności łożyska, co przynosi oszczędności. Up-Sizing pozwala z kolei zwiększyć rozmiary łożyska i tym samym przejść na tańszą klasę, spełniając przy tym wszelkie wymagania techniczne.

Technicznie najlepsze rzadko jest optymalne

Używając łożysk nie danej marki (lub marek), lecz z określonej grupy, stosujemy produkty wielu producentów, którzy są do tej grupy zaklasyfi kowani. Praca w ramach czterech grup ABEG ma również tę zaletę, że wszelkie techniczne nowości globalnego rynku łożysk można szybciej i łatwej wcielać w życie, bowiem ma się nieustanny dostęp do wielu nowych rozwiązań. Jeżeli klient zgłasza zapotrzebowanie na specjalne rozwiązanie techniczne, to opisywany system ABEG jest w stanie takie zaoferować, dysponując globalną siecią zaopatrywania się.

Chcemy nasz koncept ABEG uczynić w przyszłości na tyle popularnym, aby dobór łożysk nie odbywał się na podstawie marek, lecz grup łożysk sklasyfikowanych w ABEG, a tym samym w oparciu o żywotność łożysk. Już teraz staramy się popularyzować tę metodę wśród konstruktorów poprzez specjalne programy konstruktorskie – powiedział Klaus Findling, dyrektor główny holdingu ABEG.

Znaczenie jakości

Zaopatrując się w łożyska za pomocą systemu ABEG, klient może mieć pewność, że wszystkie pochodzą z fabryk, które mają certyfikaty DIN ISO 9001 lub 9002. Dodatkowym zabezpieczeniem jest kontrola procesu produkcji oraz samych produktów. Począwszy od surowca, aż po wyprodukowany towar, dokonywane są stałe kontrole jakości, co gwarantuje sprawdzony poziom wydajności i umiejscowienie produktu w jednej z czterech grup jakościowych.

Omawiana metoda uświadamia konstruktorom, jak wiele jest możliwości doboru łożysk spełniających techniczne wymagania stawiane konkretnym produktom, ale również jak ważne są ekonomiczne aspekty ich doboru.

Wspomniane już cztery grupy łożysk – Premium, Supra, Eco, EasyRoll − znacznie ułatwiają porozumiewanie się działu konstruktorskiego, zaopatrzenia i kierownictwa, definiując łożyska poprzez pryzmat ich jakości, co jednocześnie gwarantuje podzespołom, w których są one wbudowywane wymaganą wytrzymałość.

UR

Klaus Findling, dyrektor główny holdingu ABEG

Autor:

Klaus Findling