Dobry kwartał Grupy Atrem

    Grupa ATREM oferująca kompleksowe usługi w zakresie zaplecza inżynieryjnego dużych projektów infrastrukturalnych i budowlanych, tj. automatyki przemysłowej, elektroenergetyki oraz klimatyzacji opublikowała dziś skonsolidowane wyniki finansowe za III kwartał 2010 r.

    – Możemy śmiało powiedzieć, że trzeci kwartał w przypadku Atremu staje się najlepszym w całym roku. Potwierdzają to dobre wyniki jakie odnotowaliśmy. Sprzyjały nam harmonogramy realizowanych projektów. Wiele z nich planowaliśmy zakończyć w ostatnich miesiącach 2010 – mówi Kalupa. – Gdy po I półroczu tego roku ogłaszaliśmy szacunki wartości sprzedaży na ten rok, zakładaliśmy konserwatywnie, że będzie ona wyższa od ubiegłorocznej o ok. 17 proc. i wyniesie ok. 160 mln zł. Po 9 miesiącach oceniamy, że wartość tegorocznej sprzedaży wzrośnie do około 180 mln zł czyli około 32 proc. więcej niż w 2009 r. kiedy osiągnęliśmy 137 mln zł przychodów – mówi Łukasz Kalupa, członek zarządu Atremu i dyrektor ds. ekonomicznych.

    Grupa ATREM opiera swoją działalność na trzech segmentach: automatyce, elektroenergetyce oraz klimatyzacji. Wszystkie segmenty wygenerowały w okresie 9 miesięcy 2010 r. łącznie 142,2 mln zł sprzedaży tj. o 46 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Największy udział miała automatyka, która zapewniła 58 proc. przychodów. Przychody z segmentu elektroenergetyki wyniosły 39 proc., a klimatyzacji 3 proc. W porównaniu z poprzednim rokiem widoczne jest zwiększenie udziału elektroenergetyki w przychodach Grupy, który rok temu wynosił ponad 36 proc.

    Obecnie Grupa ATREM realizuje około 220 kontraktów. Wartość portfela na ten rok wynosi ok. 180 mln zł. W części zapełniony jest także portfel przyszłoroczny. Dla porównania przed rokiem portfel umów na 2009 r. miał wartość ok. 135 mln zł.