Doskonałe wykończenie w jednym zamocowaniu

Połączenie różnorodnych procesów obróbki skrawaniem w jednej obrabiarce i w jednym zamocowaniu oferuje niebywały potencjał oszczędności czasu obróbki. Dzięki połączeniu toczenia na twardo i szlifowania, udział szlifowania przedmiotów uchwytowych zostaje zredukowany do wytwarzania bardzo precyzyjnych geometrii. Zastosowanie znajduje w tym przypadku koncepcja EMAG VLC 100 GT, pionowego centrum tokarsko-szlifierskiego, które w efektywny sposób łączy szlifowanie z poprzedzającym je procesem toczenia. Podczas obróbki elementów o średnicy do 100 mm, np. kół przekładniowych, pierścieni krzywkowych, kół łańcuchowych, pierścieni pomp i pojedynczych krzywek, można więc zaoszczędzić dużo czasu przy jednoczesnym zachowaniu doskonałej jakości obróbki.

Zasada działania centrum VLC 100 GT bazuje na sprawdzonej koncepcji pick-up opracowanej przez EMAG. Wrzeciono dokonuje załadunku i rozładunku przedmiotów obrabianych bezpośrednio ze zintegrowanej z systemem taśmy transportującej lub transportera wahadłowego. Strefę obróbki można elastycznie wyposażyć w różne moduły tokarskie i szlifierskie. Ten zwarty system produkcji zawiera ponadto zintegrowany system pomiarowy.

Inteligentne połączenie procesów skrawania

Dwa procesy skrawania, które można idealnie ze sobą połączyć, to toczenie lub toczenie na twardo i szlifowanie. Wszystkie przedmioty toczone na twardo są najpierw obrabiane wstępnie i również wykańczająco. Następnie bardzo precyzyjne elementy geometrii przedmiotu są szlifowane wykańczająco w tym samym uchwycie. Proces ten oferuje wiele  zalet. Proces toczenia, np. płaskich powierzchni, jest przede wszystkim znacznie szybszy niż obróbka z zastosowaniem narzędzi szlifierskich. Poza tym, występuje mniejsze zużycie tarcz szlifierskich, które stosuje się tylko do szlifowania wykończeniowego. Obróbka w jednym zamocowaniu oczywiście znacznie skraca cały proces w porównaniu z realizowanym na dwóch obrabiarkach. To prowadzi do zmniejszenia kosztów przy takiej samej lub często nawet lepszej jakości elementów.

Elastyczne zastosowanie

Możliwość elastycznej konfiguracji VLC 100 GT oferuje klientom szerokie spektrum zastosowania. Obrabiarkę można stosować „klasycznie” jako pionowe centrum szlifierskie, gdzie VLC 100 GT jest wyposażona w dwa wrzeciona szlifierskie, np. do szlifowania powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych. Alternatywnie jest również możliwość wykonania obróbki łączonej z wykorzystaniem uchwytu blokowego narzędzi do toczenia na twardo. Centrum VLC 100 GT może być wyposażone zarówno w ściernicę korundową, jak również CBN, z wykorzystaniem nowoczesnej techniki szlifierskiej. Ściernice CBN o spoiwie ceramicznym mogą być obciągane za pomocą obracającej się, profilowej rolki diamentowej. Wykrywanie iskrzenia obciągacza i ściernicy następuje przez system akustyczny. Maksymalne skrócenie czasu szlifowania uzyskuje się przez zastosowaniu adaptacyjnego sterowania procesem.

Jakość jest zawsze gwarantowana

Wszystkie tokarki pionowe pick-up EMAG są wyposażone w łoże z betonu polimerowego MINERALIT®, który wyróżnia się ośmiokrotnie lepszym tłumieniem drgań niż żeliwo szare. Dobre tłumienie drgań znacząco wpływa na możliwość uzyskania wysokiej jakości powierzchni obrabianych przedmiotów. Optymalną jakość obróbki zapewnia także zintegrowany czujnik pomiarowy, umieszczony między przestrzenią roboczą a stacją pick-up. Jest on odpowiednio chroniony i umożliwia pomiar przed i po obróbce przedmiotu znajdującego się w uchwycie, co umożliwia automatyczną kompensację wymiarów i skraca czas. Pomiar pośredni jest oczywiście zawsze możliwy.

Obróbka łączona na przykładzie koła łańcuchowego

Jakość VLC 100 GT uwidacznia się najwyraźniej na konkretnym przykładzie. Zalety obróbki łączonej są doskonale widoczne na przykładzie obróbki kół łańcuchowych. Po automatycznym załadunku obrabiarki za pomocą wrzeciona pick-up, następuje pierwsza obróbka z zastosowaniem zintegrowanego wrzeciona szlifierskiego do otworów. Otwór koła łańcuchowego ma niewielki naddatek obróbkowy i jest szlifowany wykończająco tarczą CBN. Za pomocą narzędzi tokarskich w dwóch blokowych uchwytach, umieszczonych także w przestrzeni roboczej, przeprowadzana jest obróbka płaskich powierzchni koła łańcuchowego. Obróbka toczeniem na twardo zapewnia nie tylko maksymalnie krótki czasu, lecz również nie wymaga żadnej obróbki dodatkowej. Czujnik pomiarowy, umieszczony między przestrzenią roboczą a stacją załadunkową, sprawdza następnie jakość obróbki. Doskonała wydajność pionowego centrum tokarsko-szlifierskiego powoduje, że cały proces jest wykonany w czasie krótszym niż 50 sekund.

Dzięki VLC 100 GT EMAG stworzył system do obróbki łączonej elementów mocowanych w uchwycie, który mimo swojej kompaktowej konstrukcji, cechuje godna podziwu wydajność. Załadunek za pomocą wrzeciona pick-up, zastosowanie najnowocześniejszej technologii szlifowania w połączeniu z procesem toczenia, w skrócie: cała obrabiarka jest nastawiona na wydajność, co pokazał powyższy przykład. Niezależnie, czy w produkcji seryjnej w linii, czy jako pojedyncza, EMAG oferuje przez VLC 100 GT pionowe centrum tokarsko-szlifierskie do szerokiego spektrum zastosowań.

FAKTY:

·         Elastyczna obrabiarka VLC 100 GT umożliwia zastosowanie optymalnej do zadania technologii obróbki. Elastyczne wyposażenia do każdego zastosowania, np. dwa wrzeciona do szlifowania zewnętrznego i wewnętrznego lub jeden (dwa) uchwyty blokowe narzędzi to toczenia i jedno wrzeciono szlifierskiego do obróbki łączonej.

·         Idealne rozwiązanie do obróbki wykończeniowej przedmiotów produkowanych w dużych ilościach.

Zalety VLC 100 GT w skrócie:

·         Połączone pionowe centrum tokarsko-szlifierskie pick-up

·         Precyzyjna, z bezpiecznym procesem i rozsądna kosztowo produkcja elementów w średnich i dużych seriach

·         Kompletna obróbka w jednym zamocowaniu

►    Wyższa jakość przedmiotu obrabianego i wyższa wydajność

·         Większa trwałość narzędzi tokarskich, szlifierskich i obciągających

►    Minimalizacja kosztów narzędzi

·         Niewielka ilość szlamu szlifierskiego po obróbce łączonej

►    Minimalizacja kosztów utylizacji