Druk 3D w 2025 r.

Technologie przyrostowe przeżywają rozkwit. Od czasu wygaśnięcia patentów na technologię FDM i SLA pod koniec pierwszej dekady tego wieku popularność i dostępność technologii druku 3D rozwija się bardzo szybko.

Należy tu zaznaczyć, że czym innym jest rozwój samej technologii, a czym innym rozwój jej zastosowań. Zazwyczaj to pierwsze postępuje znacznie szybciej niż drugie. Z technologiami addytywnymi, zwanymi też drukiem 3D, jest dokładnie tak samo. Technologia już teraz pozwala na bardzo wiele, nadszedł więc czas, by znaleźć dla niej zastosowania, które będą wartością dodaną w każdej z branż.

Przyszłość technologii

Firma Cubic Inch wraz z firmą 4CF wykonała badanie, które miało na celu ustalenie spójnej wizji przyszłości technologii druku 3D do 2025 r. W badaniu przeprowadzonym metodą delficką zapytano 12 ekspertów z różnych branż o to, jak według nich będzie się rozwijała ta technologia do 2025 r. Pytania dotyczyły pięciu różnych branż: utrzymania ruchu, automatyki i robotyki, automotive, aeronautyki i branży stoczniowej.

Wizje ekspertów były zdecydowanie najbardziej zbieżne w branży utrzymania ruchu. Prawie wszyscy byli zdania, że w tej branży technologia znacznie przyczyni się do obniżenia kosztów oraz będzie źródłem innowacyjnych rozwiązań, które wejdą do powszechnego użytku.

Magazyn cyfrowy

Koncepcja Przemysłu 4.0 opiera się na digitalizacji w różnej formie. Tworzenie cyfrowych bibliotek części zamiennych pozwala na znaczne ograniczenie kosztów oraz na uwolnienie gotówki zamrożonej w magazynach. Połączenie biblioteki z automatycznym systemem zamówień u dostawcy usług druku 3D pozwoli na szybką produkcję części just-in-time w dowolnym nakładzie. Ta koncepcja uwzględnia też rozpowszechnienie technologii skanowania 3D i inżynierii odwrotnej, która umożliwia szybkie i dokładne stworzenie cyfrowego modelu 3D na podstawie fizycznego detalu.

Czas i nakład

Druk 3D to przede wszystkim krótki czas realizacji i brak kosztów początkowych. Dzięki temu, że proces samego wytwarzania nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi, przezbrojeń ani form, można wytworzyć dowolną liczbę części, nie martwiąc się dużymi kosztami początkowymi. Kolejnym atutem jest to, że koszty i czas realizacji nie zależą od stopnia skomplikowania geometrycznego. To pozwoli na bardziej odważne projektowanie i wdrożenie rozwiązań, które przy tradycyjnych technologiach były zbyt kosztowne.

Doskonalenie procesów

Wiadomo, że bardzo ważnym zadaniem działów UR jest ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych. Druk 3D jest bardzo efektywnym narzędziem do testowania i wdrażania nowych rozwiązań. Operatorzy maszyn oraz pracownicy UR mogą w łatwy i szybki sposób wcielać swoje pomysły w życie. Do listy wymaganych umiejętności na pewno trzeba będzie dołączyć obsługę programów CAD, ale na pewno będzie się to wiązać z dużymi korzyściami dla firmy.

Obiekcje

Technologie przyrostowe, jak wszystkie nowe technologie, na pewno będą musiały przezwyciężyć pewne bariery i zastrzeżenia na swój temat. Pierwszą z nich jest na pewno brak zaufania do nowej technologii, w szczególności jeśli chodzi o wytrzymałość części. Tutaj jedynym lekarstwem jest czas i duża liczba testów. W ten sposób będzie można znaleźć te zastosowania, w których druk 3D będzie efektywny.

Kolejną barierą jest na pewno konieczność zmiany sposobu myślenia w procesie projektowania. Jest to niezbędny element, by w pełni wykorzystać możliwości tej technologii. Takie zmiany też nie następują z dnia na dzień.

Podsumowując, technologie addytywne do 2025 r. w bardzo dużym stopniu przyczynią się do redukcji kosztów w działach utrzymania ruchu. Po pierwsze ograniczone zostaną koszty magazynowania części zamiennych na rzecz bibliotek cyfrowych, po drugie skrócone zostaną czasy przestoju maszyn, ponieważ części będzie można szybko wydrukować na swojej drukarce 3D lub u lokalnego usługodawcy. Druk 3D pozwoli też na bardziej efektywne wdrażanie pomysłów samych pracowników działu UR i operatorów maszyn.

www.cubicinch.pl

Tekst pochodzi z nr 5/2017 magazynu „Control Engineering”. Jeśli Cię zainteresował, ZAREJESTRUJ SIĘ w naszym serwisie, a uzyskasz dostęp do darmowej prenumeraty w formie drukowanej i/lub elektronicznej.