Drukowanie 3D, innowacje i łańcuch dostaw ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej – raport HP Digital Manufacturing

Fot. HP

Z przeprowadzonego przez HP globalnego badania wynika, że produkcja cyfrowa może napędzać wzrost gospodarczy, innowacje i bardziej zrównoważoną produkcję.

Podczas tegorocznego Innovation Summit, firma HP wraz z partnerami, klientami oraz ekspertami z całego świata zaprezentowała moc cyfrowej produkcji w zakresie transformacji przemysłu. U podstaw tego wydarzenia leżało nowe badanie HP dostarczające spostrzeżeń na temat cyfrowych technologii produkcji i trendów, takich jak przemysłowe drukowanie 3D. HP – jako lider napędzający tę cyfrową transformację, zainicjował podczas Innovation Summit dyskusje z przedstawicielami kadr kierowniczych z takich firm jak: Additive Integrity, Decathlon, Forecast3D, IDC, Nissan, Solize, World Economic Forum i wielu innych.

Badanie do raportu HP Digital Manufacturing, w którym udział wzięło tysiące menadżerów z branży produkcyjnej potwierdza, że firmy coraz częściej inwestują w zaawansowane rozwiązania do druku 3D, które zapewniają szybkość i elastyczność niezbędną do rozwoju ich działalności i stają się bardziej odporne w stale zmieniającym się środowisku.

Jednym z kluczowych spostrzeżeń z perspektywy globalnego przemysłu wytwórczego jest to, że niezależnie od sektora i lokalizacji, firmy poszukują druku 3D, aby wzmocnić swoje łańcuchy dostaw, stać się bardziej elastycznymi i stworzyć bardziej innowacyjne strategie rozwoju produktów i produkcji. Podkreślają to rosnące inwestycje w druk 3D, wsparcie dla druku 3D jako realnej alternatywy dla tradycyjnej produkcji oraz większe chęci do ściślejszej współpracy ekosystemowej.

Osoby decyzyjne z branży produkcyjnej dostrzegają również możliwości przyspieszenia innowacji, uznając, że druk 3D doskonale nadaje się do masowej personalizacji nowych produktów, a także do zmniejszenia ilości odpadów i promowania bardziej zrównoważonej gospodarki.

Globalny sektor produkcyjny wyraźnie sygnalizuje chęć zwiększenia odporności łańcucha dostaw, większej elastyczności produkcji, przyspieszenia innowacji i silniejszego zrównoważenia środowiskowego, a przemysłowy druk 3D postrzega nie tylko jako sposób na obniżenie kosztów i szybsze wejście na rynek, ale również jako wyjątkową przewagę konkurencyjną, która przyspiesza innowacje dla klientów – powiedział Ramon Pastor, Dyrektor Generalny HP 3D Printing & Digital Manufacturing.

Raport HP Digital Manufacturing Trends – najważniejsze informacje:

Cyfrowe technologie produkcyjne są impulsem do rozwoju gospodarczego i zwiększenia wydajności

 • 99% ankietowanych uważa, że cyfrowe technologie produkcji mogą prowadzić do wzrostu gospodarczego.
 • 89% ankietowanych szuka możliwości rozwoju swoich modeli biznesowych ze względu na obecne warunki prowadzenia działalności gospodarczej na świecie.
 • W ciągu najbliższych 12 miesięcy, 71% respondentów planuje inwestycje w cyfrowe technologie produkcji, a ponad czterech na pięciu badanych (85%) zadeklarowało, że ich firma planuje zwiększyć swoje inwestycje w druk 3D.
 • Trzy czwarte ankietowanych stwierdziło, że drukowanie 3D pomaga ich firmie być bardziej elastyczną oraz stanowi realną alternatywę i wsparcie dla tradycyjnej produkcji.
 • Ponad dziewięciu na dziesięciu ankietowanych stwierdziło, że bada nowe modele produkcji/łańcucha dostaw, z czego 59% rozważa modele hybrydowe (tradycyjna forma produkcji +Druk 3D), a 52% lokalną produkcję.

Przyspieszona innowacja zmienia przemysł

 • Najczęściej wymienianą korzyścią przez respondentów stosujących druk 3D, jest zwiększona zdolność do innowacji.
 • Najważniejsze nowe obszary innowacji, które są badane przez firmy, obejmują: masowe dostosowywanie produktów bezpośrednio do potrzeb klienta, produkcję na żądanie oraz cyfrowe magazyny/wirtualny spis produktów.
 • 91% ankietowanych chce zbadać innowacyjność, jaką zapewnia masowe dostosowywanie do potrzeb klienta i uważa, że mogłoby to mieć zastosowanie w ich działalności, gdyby części mogły być spersonalizowane poprzez drukowanie 3D.
 • Branże medyczna, przemysłowa i motoryzacyjna zostały uznane za najbardziej gotowe do innowacji w produkcji za pomocą druku 3D w ciągu najbliższych pięciu lat.

Otwieranie nowych możliwości współpracy

 • 85% ankietowanych wskazało, że ważna jest współpraca między sektorami, w celu przyjęcia nowych cyfrowych technologii produkcji.
 • 81% badanych wskazało, że ich firma ma plany współpracy z podmiotami rządowymi w zakresie produkcji cyfrowej.
 • Główną barierą wejścia na rynek technologii addytywnej jest dla badanych znalezienie wykwalifikowanej siły roboczej.
 • Chcąc zniwelować tę lukę w umiejętnościach, 64% badanych może zaoferować więcej profesjonalnych szkoleń, a 53% chce, aby firmy, rządy, instytucje i obywatele współpracowali ze sobą w celu dokonania inwestycji w programy edukacyjne i programy podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Zrównoważona produkcja pozostanie biznesowym imperatywem

 • Najlepszymi sposobami, jakimi druk 3D może wpłynąć na zmniejszenie ilości odpadów i promowanie gospodarki cyrkulacyjnej są: zmniejszenie ilości używanych materiałów i lepsze dopasowanie podaży i popytu, a następnie skrócenie i uproszczenie tradycyjnych łańcuchów dostaw oraz poprawa możliwości serwisowych, które mogą wydłużyć żywotność produktów.
 • 90% ankietowanych stwierdziło, że możliwość recyklingu materiałów użytych do druku 3D jest niezwykle ważna.
 • 88% ankietowanych uważa, że ważne jest, aby rządy tworzyły zrównoważony ekosystem poprzez zachęcanie do inwestowania i rozwoju korzystnych społecznie i środowiskowo cyfrowych technologii produkcji.

HP