Drutex dla Powodzian

    Firma DRUTEX S.A. solidaryzując się w tych tragicznych momentach z rodzinami dotkniętymi klęską powodzi zaoferowała nieodpłatny transport do gminy Dwikozy w powiecie sandomierskim niezbędnej pomocy dla osób poszkodowanych. Firma przetransportowała pomoc w postaci zboża, artykułów spożywczych i chemicznych oraz odzieży na tereny popowodziowe.

    „Jesteśmy nieobojętni na los osób, którym woda zabrała dorobek życia. W związku z tym zaoferowaliśmy wsparcie w postaci przewozu pomocy dla osób dotkniętych tym tragicznym doświadczeniem” – powiedział Leszek Gierszewski – Prezes Zarządu DRUTEX S.A