Działanie zamiast narzekania!

Kompleksowe podejście do technologii instalacji otwiera nowe perspektywy w technologii automatyki, umożliwiając oszczędzanie kosztów. Dlatego warto wykorzystać zorientowane systemowo spojrzenie, jakie postulują Martin Lanz i Wolfgang Wiedemann z Murrelektronik. Wyzwaniem jest dziś wprowadzenie do klasycznego sposobu myślenia o łączeniu maszyn świadomości korzyści płynących z inżynierii systemowej, zanim zrobi to konkurencja!

Martin Lanz

Martin Lanz – Sales Manager ze Szwajcarii – oraz Wolfgang Wiedemann – Head of Application Sales Consulting – mają kilkudziesięcioletnie doświadczenie w redukowaniu kosztów wynikającym z analiz instalacji maszyn i systemów. Obaj wiedzą, gdzie i jak tworzyć technologie instalacji systemowych oraz jakimi drogami może płynąć prąd, dane i sygnały. Wypracowali możliwości wykrywania i zwiększania potencjałów tkwiących w technologii instalacji.

Jaki – Panów zdaniem – powinien być pierwszy krok do zmiany z myślenia o pojedynczych komponentach na myślenie o systemie, a dzięki temu osiągania większej efektywności w okablowaniu maszyn?

Martin Lanz: „Przede wszystkim trzeba uświadomić sobie, że faktyczne źródła kosztów są ukryte w inżynierii i w procesach. Użytkownik musi wyczuć, gdzie znajdują się pożeracze kosztów. Wszędzie tam, gdzie instalowane są listwy zaciskowe, złącza wielopinowe, grube wiązki kablowe i skrzynki zaciskowe, można zoptymalizować czas montażu i instalacji, prawda…?”

Wolfgang Wiedemann: „Konieczna jest również zmiana procesów w inżynierii na lepsze. Dlatego uważamy, że istnienie możliwości optymalizacji technologii instalacji jest faktem. Trzeba uczulić konstruktorów maszyn, aby nie rozpatrywali jej poszczególnych elementów osobno, tylko w kontekście całości. Jeśli zna się perspektywy obu stron – producenta komponentów i producenta maszyn – wówczas łączenie maszyn staje się kreatywnym wyzwaniem do inteligentnego i łatwego łączenia tych obszarów.”

Powiedziane, usłyszane, zrobione. Jak zmienić teorię w praktykę i jak powiedzieć inżynierowi mechanikowi, co i gdzie należy zmienić?

Wolfgang Wiedemann

Wolfgang Wiedemann: „Pokazujemy naszym Klientom innowacje i wymierne korzyści, jakie można osiągnąć stosując rozwiązania systemowe i produkty zgodnie z naszymi wskazówkami. Jeśli to się udaje, mamy szanse na przedyskutowanie tego, jak można rozbić wymagania maszyn i zrealizować je stosując modułowe i elastyczne urządzenia już na etapie projektowania.”

Martin Lanz: „To raczej przejście z okularów na lornetki. Gdzie znaleźć oszczędności pomiędzy poziomem maszyny i szafy sterowniczej w klasycznej instalacji point to point? Kolejny krok to, jak wspomniał Wolfgang, opracowanie indywidualnego rozwiązania systemowego przez ekspertów Murrelektronik.”

W którym momencie procesu projektowania powinno się wprowadzić wartość dodaną do technologii instalacji?

Wolfgang Wiedemann: „Obecnie aplikacji i wymagania Klientów są różne, więc nie ma jednego dobrego rozwiązania, które możemy zaproponować. Moim zdaniem to właśnie dokładnie czas na zmianę. Rzadko jest tak, że kryzys i okazja są tak blisko, jak to miało miejsce w minionym roku. Gospodarka znacznie zwolniła, a jednocześnie gwałtownie przyspieszyła cyfryzacja.”

Martin Lanz: „Postrzegamy siebie jako partnera w pracach nad propozycjami konkretnych rozwiązań inżynieryjnych, które można bezpośrednio stosować jako bezpieczną i szybką pomoc w podejmowaniu decyzji. Dotyczy to zarówno w przypadku budowy maszyn specjalnych, jak i – a może zwłaszcza – maszyn seryjnych, ponieważ ponad 70% kosztów montażu i uruchomienia jest definiowanych przez wybór właściwego lub niewłaściwego systemu instalacji.”

Wolfgang Wiedemann: To olbrzymia odpowiedzialność, ale i skuteczna dźwignia do realizacji znacznych i trwałych oszczędności. Właśnie dlatego te koncepcje muszą być wprowadzane na jak najwcześniejszym etapie planowania, przed rozpoczęciem prac inżynierskich. Dla mnie to wyraźny sygnał, aby w czasach presji kosztów z aktywnym wsparciem Murrelektronik zakwestionować klasyczne podejście.”

Jakiej rady możecie Panowie udzielić użytkownikom, którzy chcą wprowadzić zmiany w projektach?

Wolfgang Wiedemann: „Doskonale zrozumiałe jest, że przy nieustannej presji terminów i braku wykwalifikowanych pracowników, ludzie chcą polegać na klasycznych koncepcjach z minionych lat. Ale jeśli tak jest, to musimy się pożegnać z pilnymi potrzebami obniżania kosztów, a także wykorzystywaniem nowoczesnych technologii, takich jak IoT czy Przemysł 4.0. Często jest tak, że Klienci uświadamiają sobie wszystkie zalety technologii systemowej Murrelektronik po wprowadzeniu pierwszej maszyny. Wówczas zdają sobie sprawę z tego, jak znaczne oszczędności czasu daje skrócenie czy nawet wyeliminowanie procesów w każdym obszarze. Nie do przecenienia jest również możliwość wyeliminowania licznych źródeł błędów.”

Martin Lanz: „Mówiąc konkretnie: już niewielka maszyna z klasyczną instalacją typu point to point to doskonałe pole do wprowadzenia skutecznej redukcji kosztów. Zdecentralizowana instalacja wtykowa znacznie redukuje liczbę punktów mocowania. Eliminacja samego procesu okablowania – skracania przewodów, zdejmowania izolacji, zaciskania i łączenia – pozwala oszczędzić ogromną ilość czasu. To samo dotyczy instalacji ze zdalnymi modułami.”

Wolfgang Wiedemann: „Możliwość realizowania nowych koncepcji technologii instalacji zdecentralizowanych to pierwszy krok. Po nim należy rozważyć elastyczność systemu, a następnie zwiększenie przejrzystości podczas monitorowania oraz zmniejszenie liczby błędów okablowania.”

Zmiana zaczyna się od ludzi. Jakie obszary w firmach trzeba dostosować, aby wspierać decentralizację?

Wolfgang Wiedemann: „Jak wspomniałem, kompleksowa koncepcja Murrelektronik generuje zyski we wszystkich obszarach. Właśnie dlatego wszystkie osoby podejmujące decyzje u Klienta i jego pracownicy są potrzebni i odpowiedzialni za wprowadzanie zmian razem z inżynierami przez zmianę myślenia i działania.”

Martin Lanz: „Kierownictwo musi chętnie wspierać takie możliwości obniżenia kosztów. W końcu poza oszczędnością czasu montażu, firma zyskuje również na skróceniu cykli rozwoju dzięki synergii i zyskuje więcej możliwości na własny rozwój i wprowadzanie innowacji.”

Podsumowując, proszę dokończyć zdanie: jeśli ktoś naprawdę chce zwiększyć potencjał w technologii instalacji, musi…

Wolfgang Wiedemann: „…odpowiednio wesprzeć Klientów w podejmowaniu decyzji. Murrelektronik to systemowy partner ze sprawdzonym know-how. Redukcja kosztów o 30% we wszystkich obszarach to nie jest rzadkość. Przewaga konkurencyjna zaczyna się przecież od wyboru właściwego okablowania.”

Martin Lanz: „Poza tym, o czym powiedział Wolfgang, z punktu widzenia Klienta ekscytujące jest to, że Murrelektronik wskazuje drogę do oszczędności. Dowód efektywnej technologii instalacji powinien być interesujący dla wszystkich, prawda? Przyszłość zaczyna się teraz – GO!”


Murrelektronik