EAM i bezpieczeństwo: 5 strategii na rzecz sukcesu

Źródło: Unsplash

Działaj wykorzystując dane i zintegruj swój proces.

Awaria w przemyśle zdarza się gdy nie poświęcamy czemuś należytej uwagi, proces nie jest wykonywany prawidłowo lub gdy zawiedzie urządzenie. Jest to wypadek, któremu wszyscy pilnie starają się zapobiec. Wypadki nadal się zdarzają, i to zdecydowanie zbyt często, zwłaszcza gdy procesy konserwacji zależą od systemów manualnych lub prostych arkuszy kalkulacyjnych, które nie nadążają za złożonością współczesnej operacji produkcyjnej. Gdy dochodzi do nieszczęśliwych wypadków, ich skutki wykraczają daleko poza bezpośrednią troskę o dobro pracownika. Wypadki zmniejszają wydajność, zakłócają przepływ pracy i przerywają spójność, której zakład potrzebuje, aby dostarczyć konkurencyjny, rentowny produkt. Obecnie dostępne są narzędzia programowe, które pozwalają przejąć kontrolę nad programami konserwacji zakładu i wychwycić potencjalne zagrożenia i ryzyko, zanim przekształcą się one w prawdziwy wypadek. Pojawia się również inteligentniejsze i sprawniejsze operacje, które skracają czas przestoju między awariami i optymalnie wykorzystują cenny czas techników.

$250 miliardów rocznie

Według Bureau of Labor Statistics (BLS) i Occupational Safety and Health Administration (OSHA) koszty ludzkie i koszty ekonomiczne wypadków przy pracy w Stanach Zjednoczonych są astronomicznie wysokie. W 2016 r. BLS zgłosiło 2,9 mln urazów w miejscu pracy, a 5 190 pracowników straciło życie w pracy we wszystkich branżach i sektorach przemysłu. OSHA oszacowało straty firm i gospodarki na oszałamiające 250 mld dolarów, w tym 1 mld dolarów tygodniowo przeznaczany na koszty odszkodowań dla pracowników. To dużo pieniędzy, które można zaoszczędzić dzięki odrobinie prewencji. Oprócz trwałego wpływu wypadku przy pracy, odpowiednio utrzymany sprzęt, oraz jasne i spójne procedury bezpieczeństwa poprawiają wynik finansowy firmy. Bezpieczniejsze miejsce pracy pomaga utrzymać niezmienną, spójną i niezawodną działalność produkcyjną, buduje zaufanie społeczne firmy i utrzymuje relacje w miejscu pracy na właściwym poziomie. W dyrektywie dotyczącej bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy agencja wprowadza bezpośredni związek między bezpieczeństwem, a lepszym i bardziej opłacalnym miejscem pracy. „Bezpieczne środowisko pracy poprawia morale pracowników, co często prowadzi do zwiększenia wydajności i lepszej obsługi. Utrata wydajności spowodowana urazami i chorobami kosztuje firmy 60 mld dolarów rocznie” – stwierdza OSHA w jednym z wpisów w sieci. „Firma OSHA zobowiązała się do zmniejszenia wskaźnika utraty produkcji o 2% rocznie, aby firmy skoncentrowane na bezpieczeństwie i higienie pracy mogły również cieszyć się zdrowymi wynikami finansowymi”. „Bezpieczne środowisko pracy pomaga wspierać spójność i niezawodność niezbędną do budowania społeczności, co ostatecznie pomaga w rozwoju firmy. Pracownicy są bardziej zadowoleni i produktywni, gdy miejsca pracy mają aktywne przywództwo w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia, aby zapobiegać urazom. Miejsca te są często oceniane jako „najlepsze miejsca do pracy”, a ich pracownicy wracają do pracy szybciej po urazie lub chorobie.

Przed i po EAM

Platformy do Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa (Enterprise Asset Management – EAM) mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo w fabryce lub miejscu pracy.

Oto pięć przykładów:

1. Konserwacja zapobiegawcza

Przed EAM: Inżynierowie zakładowi polegali w dużej mierze na planach naprawczych, które zasadniczo oznaczały naprawę rzeczy, gdy te zaczynały się psuć. Do śledzenia historii kontroli i napraw używali systemów papierowych lub prostych arkuszy kalkulacyjnych.
Po EAM: Firma EAM dostarcza kompletny i kompleksowy plan konserwacji prewencyjnej i prognostycznej oparty na specyfikacjach producentów i aktualnej historii urządzeń.

2. Zapobieganie awariom

Przed EAM: Inspekcje wykrywały nieuchronną usterkę, którą technik mógł dostrzec, usłyszeć lub wyczuć. W przeciwnym razie usterkę odkrywano dopiero po awarii urządzenia, co często prowadziło do tygodniowych przestojów w czasie zamawiania i dostarczania części. Po EAM: Czujniki Internetu Rzeczy (IoT) wykryły zmiany w funkcjonowaniu sprzętu zanim można było tego dokonać przez interwencję człowieka. Zmiany te wskazują na braki, nieefektywność pracy lub pojawiające się zagrożenia.

3. Mobilność danych

Przed EAM: Firmy zajmujące się konserwacją posiadały instrukcje producentów sprzętu, które prowadziły techników przez ich pracę. Strony były często rozdarte i pokryte smarem, a same podręczniki były niewygodne w obsłudze, gdy technicy zjawiali się na miejscu.
Po EAM: Mobilny system EAM dostarcza schematy i instrukcje do urządzeń typu tablet, co daje szczególnie duży wzrost wydajności, gdy personel ds. utrzymania pracuje w odległych miejscach.

4. Natychmiastowe aktualizacje bez dokumentów papierowych

Przed EAM: Technicy otrzymywali papierowe zlecenia pracy, po zakończeniu pracy sporządzali raporty i komentarze, a następnie przekazywali swoje notatki pracownikowi biurowemu lub czekali w kolejce, aby je wprowadzić na centralnym terminalu pod koniec dnia pracy.

Po EAM: Zaawansowana seria mobilnych list kontrolnych pomaga prowadzić ekipy naprawcze przez ich pracę, a następnie pozwala im na natychmiastową aktualizację zapisu za pomocą serii podręcznych rozwijanych menu.

5. Zintegrowany zapis bezpieczeństwa

Przed EAM: Kierownictwo wyższego szczebla mogło otrzymywać okresowe pisemne aktualizacje dotyczące wydajności sprzętu i praktyk w zakresie konserwacji, często sporządzane dopiero po pewnym czasie od wystąpienia awarii lub wykonania pracy.
Po EAM: System EAM, który jest zintegrowany z firmową platformą oprogramowania korporacyjnego, daje decydentom natychmiastowy wgląd w koszty utrzymania i wydajność, a także wpływ na bezpieczeństwo pracy.

Zintegrowane podejście do EAM zapewnia natychmiastowe korzyści dla bezpieczeństwa i produktywności zakładu. Firmy, które zwracają szczególną uwagę na EAM, z reguły odnotowują mniejszą ilość urazów, mniej przestojów i związanych z nimi kosztów. Jeśli nadal nie dokonałeś zmiany, istnieje duża szansa, że jeśli to zrobisz, będziesz mógł poprawić wyniki firmy w zakresie bezpieczeństwa, jednocześnie generując oszczędności i poprawę produktywności.


Kevin Price zajmuje stanowisko technical evangelist and strategist w centrum rozwoju rozwiązań EAM firmy Infor w Greenville, w stanie S.C.