Eaton rozszerza współpracę z Microsoftem – centra danych przyspieszą transformację energetyczną

Firma Eaton rozszerza współpracę z Microsoftem. Po sukcesie pilotażowego projektu w Microsoft Innovation Center w Wirginii, firmy podpisały nową strategiczną umowę ramową. Celem jest rozwijanie wykorzystania technologii EnergyAware w centrach danych, które umożliwi stosowanie zasilaczy UPS jako stabilizatora sieci energetycznej. Współpraca ma przyspieszać transformację i dekarbonizację systemu energetycznego oraz wspierać zrównoważony rozwój sektora centrów danych. 

Rezerwy energii na wypadek zakłóceń

Zasilacze UPS są wykorzystywane w centrach danych, aby chronić serwery przed awarią sieci, przerwami w dostawie prądu czy problemami z jakością zasilania, a także aby zagwarantować stały dostęp do aplikacji oraz systemów. Urządzenia te są zawsze włączone, jednak poza momentami wystąpienia usterki pozostają niewykorzystane. Firmy Microsoft oraz Eaton badały potencjał ich szerszego zastosowania. Współpraca umożliwiła zaprojektowanie systemu UPS, który służy nie tylko jako bezprzerwowe zasilanie, ale też jako rozproszone źródło energii, reagujące na zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną w sieci. Energia z urządzeń UPS może być oddawana do sieci energetycznej w momencie szczytu zapotrzebowania na moc, aby równoważyć popyt i podaż. 

Interaktywne centra danych na całym świecie

Kluczowym elementem umowy ramowej jest włączenie opracowanej przez Eaton technologii EnergyAware UPS do projektów Microsoft. Umożliwia ona interakcje z siecią elektroenergetyczną w czasie rzeczywistym. Dzięki temu centra danych będą mogły wspierać operatorów sieci oraz systemu przesyłowego, świadcząc dla nich usługi stabilizacji sieci. Rozszerzenie współpracy obu firm przyspieszy wdrażanie technologii interaktywnych centrów danych typu grid-interactive na całym świecie.

Systemy UPS reagujące na zmiany w sieci pomogą w dekarbonizacji produkowanej na świecie energii, ale też umożliwią operatorom centrów danych dodatkowe zyski. Będą oni mogli na przykład oferować zasoby do magazynowania energii, których sieć będzie coraz bardziej potrzebować wraz z rozwojem odnawialnych źródeł energii. Zazwyczaj usługi stabilizowania sieci i utrzymywania rezerw mocy świadczone są przez elektrownie, korzystające w dużej mierze z paliw kopalnych. Tę rolę mogą teraz przejmować lokalne centra danych – wskazuje Uladzislau Shauchuk, Product Manager w firmie Eaton.

Tego typu działania już są inicjowane – firma Microsoft ogłosiła, że jeszcze w tym roku rozpocznie współpracę z rządem Irlandii w celu poprawiania stabilności sieci z pomocą zasobów centrów danych. Ułatwi to włączanie do sieci energii z wiatru i pomoże w zredukowaniu emisji dwutlenku węgla o ok. 2 mln ton w 2025 r. – to jedna piąta całkowitej emisji sektora energetycznego w Irlandii.  


Eaton