EC Żerań wznowiła produkcję

    Elektrociepłownia Żerań, która należy do PGNiG Termika, a m.in. produkuje ciepło dla Warszawy, została ponownie uruchomiona.

    EC Żerań wstrzymała produkcję ciepła i energii elektrycznej 8 września w godzinach porannych, po pożarze, do którego doszło dwa dni wcześniej. Zakład został ponownie uruchomiony w minioną sobotę, 22 września, półtorej godziny przed północą.

    PGNiG Termika poinformowała, że w zakładzie po pożarze odtworzono jeden z dwóch transporterów podawania węgla do bunkrów przykotłowych, a ponadto, że do spalania podawany jest na razie tylko węgiel.

    Współspalanie biomasy ma zostać wznowione po odtworzeniu wszystkich urządzeń w galerii nawęglania. Pełne odtworzenie tych urządzeń potrwa jeszcze około 2 miesięcy.