EcoMonitoring

Oszczędzanie energii jest obecnie jednym z kluczowych działań podejmowanych przez firmy produkcyjne. Bycie „ECO” z jednej strony oznacza dbanie o otaczający nas świat – wspiera budowanie wizerunku firmy przyjaznej środowisku. Jednocześnie bycie „EKO” to bycie ekonomicznym z finansowego punktu widzenia. Pomaga budować przewagę rynkową dzięki zmniejszaniu kosztów produkcji.

Wizualizacja pierwszym krokiem do oszczędności.

EcoMonitoring to gotowe rozwiązanie do zbierania i wizualizacji danych dotyczących zużycia energii. Oparte na systemie MAPS SCADA daje niemalże nieograniczone możliwości w zakresie zbierania i wizualizacji informacji nie tylko odnośnie zużycia energii, lecz całego procesu produkcyjnego. System daje możliwość zobaczenia i zrozumienia gdzie oraz w jaki sposób zużywamy energię. Jest to pierwszy krok w kierunku potencjalnych oszczędności – pozwala na zidentyfikowanie słabych punktów w zakresie wykorzystania energii. Zwiększanie efektywności energetycznej polega na poprawie miejsc, gdzie energia jest marnowana – oszczędzanie energii nie oznacza nie używanie jej, ale zużywanie jej tam gdzie konieczne i w takiej ilości jak rzeczywiście potrzebujemy.

Typowe przykłady gdy energia jest zużywana niepotrzebnie:

  • W miejscach – np. chłodzenie/grzanie lub oświetlenie obszarów, które tego nie wymagają.
  • W czasie – np. chłodzenie/grzanie lub oświetlenie pomieszczeń w czasie, gdy nie przebywają tam ludzie.
  • W ilości – np. przez nieodpowiednio nastawione parametry pracy chłodziarek, kompresorów czy wentylatorów.

System wspierający ISO 50001.

Norma ISO 50001 zakłada, że energią zarządzamy w sposób ciągły, zamiast jednorazowo. EcoMonitoring pozwala w praktyce wdrożyć metodykę PDCA (tzw. Cykl Deminga), która zakłada ciągłą poprawę i doskonalenie w zakresie efektywności energetycznej. Dzięki modułowości rozwiązania możemy przy niskim nakładzie środków postawić pierwszy krok przez monitorowanie zużycia energii w kilku wybranych punktach, a następnie po analizie i weryfikacji rezultatów naszych działań rozszerzyć rozwiązanie na inne punkty pomiarowe.

Zarządzanie przez cele – KPI jako przejrzysty wskaźnik dla naszej energooszczędności.

Zarządzanie przez cele jest kompleksową i nowoczesną metodologią zarządzania. Sprawdza się również w zarządzaniu energią! W odniesieniu do zakładów przemysłowych jednym z najefektywniejszych wskaźników jest jednostkowe zużycie energii (Specificic Energy Consumption), które w jasny i przejrzysty sposób pokazuje energochłonność naszego produktu lub procesu technologicznego. Nakreślając jednostkowe zużycie energii w procesie produkcji jesteśmy w stanie łatwo wyznaczyć i kontrolować cele w postaci założonych KPI (Key Performance Indicator) w odniesieniu do energochłonności.

Strażnik mocy – uniknij kary za przekroczenie mocy zamówionej!

Każdy z nas doskonale pamięta lato 2015 roku, kiedy to pierwszy raz od lat 80. zmierzyliśmy się z kryzysem energetycznym tzw. blackoutem. Wprowadzony wtedy 20. stopień zasilania nakładał poważne ograniczenia dla wszystkich odbiorców z mocą zamówioną powyżej 300kW. Niedostosowanie się do nakazu skutkował poważnymi karami finansowymi, które sięgać mogą nawet 15% zeszłorocznych przychodów firmy! Szacuje się, że w 2015 roku ograniczenia dotknęły nawet 7 tysięcy podmiotów, wśród których znalazły się nie tylko duże zakłady przemysłowe lecz również kompleksy biurowe czy centra logistyczne.

Funkcja strażnika mocy w EcoMonitoring pozwala po pierwsze kontrolować i przewidywać zapotrzebowanie na moc w 15-minutowych okresach przewidzianych w polskim prawie. W przypadku wykrycia przez system zagrożenia przekroczenia mocy dopuszczalnej system ma możliwość wysłania powiadomienia przez sms lub e-mail, a w skrajnych przypadkach nawet odłączania nisko priorytetowych obciążeń. Po drugie system ten umożliwia weryfikację i ewentualne podważenie nieprawidłowych odczytów dokonanych przez operatora sieci energetycznej i w rezultacie uniknięcie kary za przekroczenie mocy dopuszczalnej.

Energia to nie tylko prąd.

EcoMonitoring jest systemem, który nie ogranicza użytkownika do wizualizacji jedynie parametrów zasilania. Dzięki otwartości systemu mamy możliwość dowolnego modyfikowania i rozbudowywania go o dodatkowe funkcjonalności takie jak zbieranie i wizualizacja danych nt. zużycia innych mediów jak gaz, woda czy sprężone powietrze. Ponadto system jest skalowalny, tzn. że implementacja podstawowego modułu dla analizy parametrów sieci nie wyklucza rozbudowy go o dodatkowe punkty pomiarowe czy monitoring innych wartości w przyszłości.