EDF: przetarg na odazotowanie w dwóch elektrociepłowniach

    EDF ogłosił przetarg na budowę „pod klucz” instalacji odazotowania spalin w elektrociepłowniach Kraków i Wrocław.

    Zadanie obejmuje zaprojektowanie, wybudowanie, uruchomienie i przekazanie do użytkowania kompletnych instalacji odazotowania spalin dwóch kotłów OP-380 oraz czterech kotłów OP-430 opalanych węglem kamiennym i biomasą.

    Przetarg będzie prowadzony według procedury negocjacyjnej, a wadium ustalono na 1 mln zł. Termin składania wniosków o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu ustalono na 21 września.

    Zamawiający zakłada, że inwestycja będzie realizowana w okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2017 r. W przetargu ma zostać wybrana oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów określonych w specyfikacjach.