Efektywne smarowanie nowoczesnymi środkami smarnymi

W obecnych czasach inżynierowie zakładowi są pod jeszcze większą presją niż kiedykolwiek wcześniej. Wymaga się od nich zapewnienia optymalnych warunków pracy dla całego osprzętu w celu uzyskania produktywnych oraz efektywnych kosztowo operacji, unikając niepotrzebnych usterek i awarii, minimalizując koszty utrzymania ruchu, utrzymując maszynerię w ruchu oraz podwyższając ich efektywność. Są to wyzwania, które muszą być zarządzane jako część codziennej pracy.

Często środki smarne są traktowane jako zagadnienie o małym znaczeniu, postrzegane jako konieczny element codziennej pracy maszyn, jednak nie zawsze rozpoznawane jako kluczowy element operacji produkcyjnych. Zapewniając właściwe stosowanie środków smarnych, możemy pomóc w generowaniu oszczędności. Prawidłowe smarowanie minimalizuje postoje oraz zwiększa ochronę maszyn, szczególnie w środowiskach, gdzie optymalna produktywność jest niezwykle istotna dla sprostania szczytowym zapotrzebowaniom produkcyjnym. Firmy dostarczające produkty smarne pracują z szeroką gamą klientów w wielu gałęziach przemysłu, dzięki czemu mogą uzyskać znaczące oszczędności finansowe przez dobór właściwych produktów.

Funkcją każdego oleju smarowniczego jest zapewnienie optymalnej ochrony sprzętu oraz elementów będących w ruchu. Oznacza to redukcję tarcia oraz ochronę przed kwasami, osadami oraz ogólnym zużyciem pod wpływem działania różnorodnych warunków operacyjnych. Optowanie za środkami smarnymi oferującymi podwyższony poziom ochrony oraz zwiększone łagodzenie wpływu innych czynników operacyjnych takich jak zmienność temperatury może przynieść widoczne korzyści. Inżynierowie zakładowi mogą pomóc zapewnić nie tylko optymalne warunki pracy dla maszyn, ale również zabezpieczyć je przed wczesnym zużyciem i zniszczeniem oraz zapewnić unikanie niepotrzebnych przestojów produkcyjnych.

Ciągłe innowacje i ulepszenie funkcjonalności produktów jest realizowane dzięki kosztownym inwestycjom oraz ciągłej pracy armii naukowców i inżynierów.

Technologia syntetyczna

Dzięki złożonym i ciągle trwającym badaniom naukowcy uzyskują większą wiedzę na temat charakterystyki współczesnych olejów. Powstało także wiele unowocześnień technologii „syntetycznych” (praktycznie w ciągu ostatnich 10 lat), powodując znaczny skok w potencjalnych korzyściach, które mogą być uzyskane dzięki zastosowaniu takich środków smarnych.

Współcześnie syntetyczne środki smarne są produktami o najwyższych własnościach i są oparte na technologii opracowanej przez człowieka. Oferują szeroką gamę korzyści w tych zastosowaniach, w których produkty niesyntetyczne się nie sprawdzają. Jest to przede wszystkim zwiększona ochrona elementów oraz wydłużony okres żywotności dzięki zmniejszonej ilości osadów oraz utleniaczy. Wszystkie te elementy przyczyniają się do usprawnienia efektywności maszyn i instalacji oraz obniżenia przestojów oraz kosztów utrzymania ruchu. Dodatkowo własności tych smarów mogą być tak zmieniane w czasie produkcji, aby uzyskać ochronę elementów pracujących w ciężkich warunkach – na przykładu w miejscach, gdzie urządzenia doświadczają dużej zmienności temperatur lub mogą mieć kontakt z wodą.

Szeroka gama produktów syntetycznych zaczyna się od wysokogatunkowych bazowych olejów syntetycznych. Tradycyjne środki smarne bazowały na produktach mineralnych, które są komponentami ropy naftowej. Dzięki współczesnej technologii rafinacji oleje mineralne wysokiej jakości zapewniają odpowiednią ochronę, jednak podstawowe oleje mineralne są złożoną miksturą naturalnie występujących węglowodorów, które mogą zawierać wiele nieczystości.

Z drugiej strony podstawowe oleje syntetyczne są chemicznie modyfikowane w celu redukcji nieczystości i wykonane – przy użyciu specjalistycznych dodatków – dla uzyskania doskonałych własności przy niskich temperaturach, wysokiej odporności na degradację termiczną oraz niskiego zużycia oleju. W zależności od produktu dodatki wynoszą od 1% do 30% zawartości oleju.

Syntetyczne środki smarne mają udowodnioną wydłużoną żywotność w porównaniu z innymi olejami bez wpływu na jakość lub własności ruchowe – w niektórych przypadkach żywotność jest dwu- lub trzykrotnie większa niż dekadę temu. Oznacza to, że inżynierowie nie muszą zmagać się z uzupełnianiem oleju tak często jak kiedyś, redukując dzięki temu koszt oraz czas spędzony na częstych interwencjach.

Priorytet właściwego doboru środka smarnego do danej aplikacji to jedna sprawa, jednak świadomość braku czasu w codziennych obowiązkach na aktualizację wiedzy na temat najnowszych produktów i technologii to druga sprawa. Jest dostępna pomoc, więc inżynierowie oraz osoby odpowiedzialne za zakupy mogą wykorzystać korzyści płynące z ekspertyz swoich dostawców. Na przykład Shell Lube-Match jest usługą internetową, która pomaga identyfikować najbardziej odpowiednie środki smarne dla każdej indywidualnej operacji.

Zastosowanie

W środowiskach produkcyjnych stosowanie syntetycznych środków smarnych w porównaniu do niesyntetycznych odpowiedników wykazało oszczędności kosztów oraz czasu w wielu zakładach oraz operacjach produkcyjnych. Oszczędności wynikające z obszernych badań i informacji zwrotnych pochodzących bezpośrednio od klientów na całym świecie przyczyniają się do wzmacniania korzyści płynących ze stosowania produktów syntetycznych.

Na przykład zakład produkujący elementy plastikowe w Turcji – Wavin Pilsa – miał bardzo niskie wyniki dotyczące smarowania użytkowanych kompresorów. Jako działanie usprawniające zastosował wówczas usługi wsparcia firmy Shell w celu dopasowania najlepszego oleju do swoich aplikacji. Analiza próbki stosowanego oleju wskazała, że używany olej miał bardzo niską stabilność termiczną oraz podatność na utlenianie, co powodowało konieczność jego wymiany co 5 tys. godzin. W konsekwencji koszty produkcji oraz utrzymania ruchu były dużo wyższe niż musiały być.

Zespół techniczny ds. smarownictwa firmy Shell doradził firmie Wavin Pilsa zmianę oleju na Shell Corena S4 R 68 – syntetyczny olej dedykowany do sprężarek, zawierający wyjątkowy system wysoko wydajnych dodatków chemicznych. Zmiana spowodowała ograniczenie kosztów o 50% i wydłużenie okresu wymian z 5 tys. na 10 tys. godzin. Firma uzyskała oszczędności w wysokości 12 185 USD w skali roku, niższe zużycie oleju oraz koszty robocizny, mniejsze ilości oleju do utylizacji oraz ulepszone praktyki utrzymania ruchu. Wskazane oszczędności są wyspecyfikowane do wspomnianej lokalizacji przemysłowej w ściśle określonym czasie. Obliczenia oszczędności mogą się różnić w zależności od typu zakładu, czasu wdrożenia i żywotności oraz od zastosowania, warunków pracy, obecnych produktów będących w użyciu, stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz praktyk utrzymania ruchu.

Rozpatrując środki smarne jako relatywnie małą część całościowych wydatków zakładu, mogą one stać się niesamowicie znaczącą wartością dla produkcyjności całej fabryki, więc zapewnienie stałego monitoringu oraz właściwego składowania może prowadzić do dalszych oszczędności oraz podwyższenia wydajności.

Serwisowanie środków smarnych powinno być rozważane jako standardowa procedura w procesie ciągłego dbania o olej oraz maszyny, którym są chronione. Właściwe przeglądy mogą oznaczać unikanie niepotrzebnych wymian oleju. Technologia jest zaprojektowana tak, aby zidentyfikować potencjalną niezdatność oleju lub uszkodzenie elementu jeszcze przed powstaniem awarii, pozwalając inżynierom odetchnąć i zapewniając do tego czasu prawidłową pracę.

Dla przykładu wyniki analiz oleju przeprowadzone przez Shell LubeAnalyst (dział firmy Shell zajmujący się usługami monitoringu stanu olejów) są wzbogacone diagnozą i jeżeli wystąpi taka potrzeba, rekomendacjami zastosowania innego rodzaju oleju w celu rozwiązania problemu w danym obszarze.

Właściwe składowanie środków smarnych może zapewnić, że stan oleju się nie pogarsza lub olej nie zostaje zanieczyszczony, co mogłoby prowadzić do nieadekwatnej ochrony lub zużycia przed wymaganym okresem utylizacji. Jest niezwykle istotne, aby pojemniki zawierające olej lub smar były przechowywane w bezpiecznych miejscach wewnątrz obiektu, gdzie nie istnieje ryzyko ich uszkodzenia. Dodatkowy brak grzejników, rur parowych lub miejsc o ekstremalnie niskich temperaturach będzie dodatkowym atutem.

Redukcja możliwości narastania osadów i zanieczyszczeń wewnątrz zbiorników z olejem jest niezwykle istotna. Odpowietrzniki montowane w zbiorniku mogą również pomóc osłabić to zjawisko, tak samo jak zastosowanie dolnych drenaży lub pomp montowanych w dolnych częściach zbiorników, zdolnych do właściwego usunięcia wilgoci.

Podsumowując, jeżeli chcesz, aby środki smarne zaczęły pracować dla twojego biznesu, musisz zaimplementować aktywny proces doboru i stosowania odpowiednich produktów w połączeniu z właściwym utrzymaniem ruchu. Twoje starania zostaną wtedy wynagrodzone.

Artykuł pod redakcją Kamila Żarów

UR

Autor: Steve Slack