Efektywność energetyczna i zarządzanie energią

fot. freepik

Zarządzanie energią w produkcji odnosi się do procesu monitorowania, kontrolowania i oszczędzania energii wykorzystywanej w procesie produkcyjnym. Może to obejmować wdrażanie energooszczędnych technologii, wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie zużycia energii i monitorowanie zużycia energii w celu zidentyfikowania obszarów, w których można wprowadzić ulepszenia. Celem zarządzania energią w produkcji jest zmniejszenie zużycia energii i kosztów przy jednoczesnym utrzymaniu lub poprawie wydajności produkcji.

Chociaż większość gospodarstw domowych zużywa energię elektryczną na bieżąco, sektor przemysłowy zużywa większość energii elektrycznej wykorzystywanej w Stanach Zjednoczonych. Każdy zakład przemysłowy może zużywać ogromne ilości energii. Te, które zużywają najwięcej energii, to zwykle branże takie jak przemysł szklarski, wydobywczy, rafinacja ropy naftowej, odlewnictwo metali, produkty leśne, chemikalia, aluminium i stal.

Proces rozpoczyna się od energii pochodzącej z zewnętrznego źródła. Wytwarzana energia pochodzi z elektrowni zewnętrznych, takich jak te, które wykorzystują

  • Parę wodną
  • Energię elektryczną
  • Węgiel
  • Gaz ziemny
  • Inne rodzaje paliwa

Energia ta jest następnie przetwarzana i przepływa przez system energetyczny do obiektów. Następnie jest wykorzystywana do produkcji przedmiotów, z których konsumenci korzystają na bieżąco.

Utrzymanie niskich kosztów energii ma pierwszorzędne znaczenie dla wielu obiektów. Jest to jeden ze sposobów na zwiększenie rentowności w wielu przypadkach bez zmniejszania produktywności. Jednak energia jest tracona w zakładach produkcyjnych przez nieefektywny sprzęt, a zwłaszcza sprzęt, który nie jest dobrze konserwowany.

Obszary poprawy efektywności energetycznej

Jeśli celem jest zaoszczędzenie pieniędzy na energii w zakładzie przemysłowym, należy przede wszystkim zadbać o sprzęt. Oto kilka obszarów, które należy sprawdzić:

Transformatory: starsze, suche transformatory mają znacznie niższą efektywność energetyczną niż bardziej nowoczesne, wysokowydajne transformatory. Jeśli używane są starsze transformatory, może być możliwe podwojenie efektywności energetycznej poprzez ich wymianę. Może to znacznie obniżyć koszty operacyjne.

Oświetlenie: do 60% energii zużywanej w dużym obiekcie przemysłowym może być wykorzystywane do oświetlenia. Modernizacja oświetlenia i wymiana starszych lamp może pomóc znacznie zmniejszyć zużycie energii w większości obiektów.

Obciążenia fantomowe: wiele urządzeń elektrycznych, zwłaszcza biurowych, zużywa energię przez 24 godziny na dobę, nawet jeśli nie są aktywnie używane. Ustal, czy sprzęt zużywa energię w taki sposób i wyłącz go, gdy nie jest używany. Jest to duży krok, który można podjąć, aby zaoszczędzić pieniądze na kosztach energii.

Silniki elektryczne: starsze silniki są zwykle znacznie mniej energooszczędne niż nowsze silniki o wyższej sprawności. Wymiana starszego silnika może wiązać się z początkowym wydatkiem, ale nie zajmie dużo czasu, zanim oszczędności energii nadrobią ten początkowy koszt.

Napędy o zmiennej częstotliwości (VFD): innym sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy na silnikach elektrycznych jest instalacja napędów VFD. Napędy VFD mogą dopasować moc wyjściową do wymaganego obciążenia, zamiast zmuszać silnik do ciągłej pracy na pełnych obrotach. Pozwala to również zaoszczędzić pieniądze poprzez zmniejszenie zużycia silnika.
Bliższe przyjrzenie się systemom elektrycznym w miejscu prowadzenia działalności może ujawnić zaskakującą liczbę sposobów na zmniejszenie zużycia energii. Może to mieć znaczący wpływ na to, ile pieniędzy firma wydaje na energię, a także zmniejszyć jej ślad węglowy.


David Manney jest administratorem ds. marketingu w L&S Electric.