Ekspresowa aktualizacja

  Zakład British American Tobacco potrzebował jednego weekendu na aktualizację systemu FlexNet (klasy MES/MOM) do zarządzania produkcją i logistyką.

  System FlexNet firmy Apriso do zarządzania produkcją i logistyką do najnowszej wersji 9.4.2 został rozwinięty zaledwie w jeden weekend i obecnie umożliwia m.in. Planowanie Kontroli Jakości, wsparcie dla Produkcji Sekwencyjnej (JIS) oraz ulepszenia w narzędziach służących Zarządzaniu Procesami (Process Builder, Global Process Manager).

  W pilotażowym zakresie, system FlexNet został wdrożony w BAT w Augustowie w 2003 roku. Od tej pory upłynęło już 6 lat, w trakcie, których wiele się zmieniło w zakresie systemów operacyjnych, baz danych a także wymagań funkcjonalnych użytkowników. Dzięki rozwiązaniu BPM (Business Process Modeling) zastosowanemu w systemie firmy Apriso, augustowski British American Tobacco bez ponoszenia i bez utraty raz wdrożonej funkcjonalności może podążać za zmianami.

  – System FlexNet pełni w naszym zakładzie bardzo istotną funkcję, obejmując swym zasięgiem magazyny, działy jakości i produkcji papierosów. Funkcjonalność ta jest ściśle dostosowana do naszych potrzeb i jest krytyczna dla bieżącej pracy. Pierwotny proces wdrożeniowy wymagał z naszej strony poważnego zaangażowania pracowników różnych działów oraz przeszkolenia kilkuset osób. Łatwo zrozumieć, że jego powtórzenie wiązałoby się z ryzykiem utraty efektywności zakładu a także niepełnej zgodności  docelowego rozwiązania z wymaganiami użytkowników. – wyjaśnia Marcin Skrzek, kierownik projektu ze strony British American Tobacco.

  Ostatnia aktualizacja systemu Apriso w BAT miała miejsce 1 lutego 2009 roku. Aplikacja, z której codziennie korzysta ponad 300 osób, zainstalowana na 4 serwerach, została zaktualizowana w ciągu jednego weekendu. Dwa poprzedzające tygodnie prowadzono prace przygotowawcze, m.in. próbną aktualizację systemu testowego oraz testy wybranych funkcji na nowej wersji. Łatwość oraz stabilność tego procesu przypomina bardziej aktualizację oprogramowania biurowego, niż zaawansowanego systemu tej klasy.

  Najnowsza wersja FlexNet 9.4.2 oprócz wsparcia dla .Net 2.0 i 3.0, dostarcza również szereg nowych funkcji, m.in.: Planowanie Kontroli Jakości i wsparcie dla Produkcji Sekwencyjnej (JIS), a także ulepszenia w narzędziach służących Zarządzaniu Procesami (Process Builder, Global Process Manager), oraz w module odpowiedzialnym za integracje z maszynami (Machine Integrator).