Elektrownia Bełchatów modernizuje blok

    Elektrownia Bełchatów podpisała wartą 160 mln euro umowę z firmą Alstom na modernizację bloku nr 6.

    Alstom przeprowadzi tzw. retrofit czyli wymianę części elementów w istniejących urządzeniach na nowocześniejsze, umożliwiające wzrost wydajności, efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa.

    Retrofit bloku zapewni jego pracę zgodnie z wymaganiami dyrektywy UE 2001/80/WE. Będzie to możliwe dzięki obniżeniu poziomu emisji NOx do poziomu poniżej 50 proc. obecnej emisji, zwiększenie mocy bloku o przeszło 20MW, podniesienie sprawności bloku do ponad 41 proc., zmniejszenie emisji CO2 o ponad 400 000 t/rok przy porównywalnej mocy bloku. Dodatkowym efektem modernizacji będzie poprawa dyspozycyjności oraz niezawodności, a także przedłużenie czasu eksploatacji bloku o 20 lat.

    Przy całkowitej mocy zainstalowanej wynoszącej 4450 MW, PGE Elektrownia Bełchatów jest największą konwencjonalną elektrownią w Europie. Od końca lat 90-tych Elektrownia Bełchatów wytwarza rocznie około 28 TWh energii elektrycznej, co daje około 20 proc. udział w produkcji energii elektrycznej w kraju i zapewnia niekwestionowaną pozycję lidera polskiego rynku energetycznego.