Elektrownia Kozienice i Rafako podpisały umowę w. budowy instalacji odazotowania

  Elektrownia Kozienice i Rafako podpisały 28 czerwca br. umowę na realizację w systemie „pod klucz” kompletnych, nowoczesnych instalacji odazotowania spalin metodą katalityczną Selective Catalytic Reduction (SCR). Wartość umowy to ok. 191,5 mln zł. netto.

  Instalacja jest dedykowana dla kotłów OP-650 na pięciu blokach dwustumegawatowych nr (4 – 8), opalanych węglem kamiennym i biomasą (przy jej udziale masowym nie wyższym niż 10 proc.), co pozwoli na eksploatację tych kotłów zgodnie z obowiązującymi wymogami ochrony środowiska. Instalacja ta będzie największą tego typu w Polsce.

  Metoda (SCR) posiada nadany przez Unię Europejską status technologii BAT, czyli jest najlepszą dostępną technologią wśród wszystkich technologii redukcji tlenków azotu.

  Zabudowa instalacji (SCR) zapewni 80 proc. redukcję tlenków azotu w spalinach z aktualnego poziomu 500mg/m3u NOx do poziomu ? 100 mg/m3u NOx w pełnym zakresie mocy. Docelowa ilość oczyszczanych gorących spalin wynosić będzie 3,8 mln mn3/h, natomiast ilość usuwanych tlenków azotu to 1500 kg/h. Ciężar zabudowanych katalizatorów wyniesie ok. 1400 ton a wraz z konstrukcją wsporczą i kanałami spalin ok. 5000 ton.

  Rafako zapewni kompleksową realizację inwestycji, uwzględniając wpływ katalizatorów na przepływ spalin w kotle odpowiednio modyfikując powierzchnie ogrzewalne, dzięki czemu zachowana zostanie sprawność kotła a instalacja odazotowania w żaden sposób nie zakłóci jego pracy.

  Inwestycja będzie realizowana w pięciu etapach, w latach 2011 – 2016, w okresach wynikających z harmonogramu postojów remontowych bloków w Elektrowni Kozienice.