Elektrownie Ostrołęka: przetarg na instalację odazotowania

    Energa ogłosiła przetarg na budowę w formule „pod klucz” kompletnej instalacji odazotowania spalin w Energa Elektrownie Ostrołęka.

    Instalacja ma być przeznaczona dla kotłów typu OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3, opalanych węglem kamiennym i biomasą. Zamawiający zakłada, że inwestycja będzie realizowana pomiędzy 2 stycznia 2013 r. a 30 czerwca 2015 r.

    Przetarg będzie prowadzony według procedury negocjacyjnej. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ustalono na 1 października, a wadium wynosi 0,8 mln zł. W przetargu ma zostać wybrana oferta najkorzystniejsza ekonomiczne przy uwzględnieniu ceny oferty i kosztów eksploatacji instalacji.