Elementy nowej instalacji już w Puławach

    DHL Global Forwarding zrealizował dostawę dwóch kompletnych instalacji do separacji powietrza do Zakładów Azotowych Puławy. Ze względu na duże gabaryty było to trudne przedsięwzięcie logistycznie.

    Zadanie obejmowało dostawę z portu w Szanghaju na teren Zakładów Azotowych Puławy elementów do budowy dwóch kompletnych zakładów separacji tlenu. Firma pełniła rolę koordynatora projektu, zapewniając niezbędny know-how, planując oraz bezpośrednio organizując i nadzorując każdą jego fazę.

    Projekt został zrealizowany w dwóch etapach. W pierwszym z nich elementy tlenowni, z których największe ważyły ponad 160 ton, transportowano Wisłą z portu w Gdańsku do nabrzeża w okolicy Puław, a następnie przy użyciu specjalistycznych zestawów samochodowych na teren Zakładów Azotowych w Puławach. Kolejny etap, który objął transport elementów składowych instalacji drugiego zakładu, rozpoczął się od załadunku na statek w Szanghaju ponad 130 elementów instalacji.

    Po dopłynięciu ładunku do Gdańska, kluczowe elementy zostały przeładowane na barki i na ich pokładach dostarczone do nabrzeża k. Puław. Z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe (pokrywająca Wisłę kra uniemożliwia bezpieczne manewrowanie barką) część elementów instalacji nadal czeka na przeładunek na samochody. – Pora roku, na jaką przypadła realizacja projektu dla Air Liquide Polska wymusiła na zespole Działu Projektów Przemysłowych dedykowanym do jego wykonania pełną elastyczność w odpowiedzi na czynniki zewnętrzne – mówi Piotr Iwaniuk, prezes zarządu DHL Global Forwarding.

    Do realizacji obydwu etapów projektu zaangażowany został każdy z możliwych środków transportu, z wyjątkiem transportu lotniczego. Oprócz czarteru 2 statków oraz 14 pontonów i barek, konieczne było zorganizowanie 30 standardowych plandek oraz 20 samochodów specjalnych po przewozu ładunków ponadgabarytowych bezpośrednią drogą z portu do Puław. Natomiast ładunki zapakowane w kontenery dostarczone zostały przy użyciu transportu kolejowego.