Elesa+Ganter: wskaźniki HFV do kontrolowania przepływu i właściwości cieczy w instalacjach przemysłowych

ELESA + GANTER wprowadziła do oferty wziernikowe wskaźniki przepływu HVF, które są wykorzystywane do wzrokowej kontroli właściwości cieczy (kolor, obecność cząsteczek stałych, zanieczyszczeń itp.) oraz jej przepływu w instalacjach przemysłowych.

Wskaźniki przepływu HVF są przeznaczone do stosowania w różnych sektorach przemysłu, w celu monitorowania i sprawdzania przepływów w procesach przemysłowych, takich jak:

– systemy chłodnicze, grzewcze i smarowania

– oczyszczanie ścieków, filtracja i destylacja

– systemy ochrony przeciwpożarowej

– przemysł naftowy i rafineryjny

– maszyny drukarskie

Zarówno czarne wsporniki, jak i czerwona oś z wirnikiem są wykonane z technopolimeru na bazie polipropylenu, co czyni ten produkt unikalnym na rynku. Pręty łączące są wykonane z niklowanego mosiądzu, a pierścienie uszczelniające z gumy syntetycznej NBR. Zastosowanie rury ze szkła PYREX® umożliwia zachowanie maksymalnej widoczności cieczy pod każdym kątem.

Wskaźniki przepływu HVF mogą być stosowane z różnymi płynami, takimi jak: zimna i gorąca woda, oleje, benzyna, alkohole, czy roztwory na bazie glikolu.

Wskaźnik może wytrzymać przepływ cieczy o maksymalnej temperaturze 100 ° C i maksymalnym ciśnieniu 12-25 bar (w zależności od wymiaru).

Karta katalogowa wskaźników HVF wraz z rysunkami i tabelami wymiarów i parametrów jest dostępna na naszej stronie internetowej.

Źródło i zdjęcie: ELESA + GANTER