ELGi przedstawia Air~Alert — inteligentny system zdalnego monitorowania i ostrzegania dla systemów sprężonego powietrza

Technologia analizy danych z obsługą IoT w celu poprawy efektywności energetycznej, zapobiegawczej konserwacji i wydłużenia czasu pracy systemów sprężonego powietrza.

ELGi Compressors Europe, spółka zależna ELGi Equipments Limited, jednego z wiodących światowych producentów sprężarek powietrza, ogłosiła dzisiaj wprowadzenie Air~Alert, nowego systemu monitorowania maszyn opartego na IoT. Inteligentny system zdalnego monitorowania i ostrzegania 24/7 ELGi Air~Alert jest teraz dostępny dla europejskich klientów ELGi dla nowych i istniejących instalacji*.

Umożliwiając analizę danych i monitorowanie parametrów sprężarki powietrza w czasie rzeczywistym, Air~Alert firmy ELGi to usługa transmisji i analizy danych, która monitoruje krytyczne parametry w celu zminimalizowania przestojów i maksymalizacji wydajności. Usługa umożliwia klientom podjęcie działań na czas i uniknięcie potencjalnych awarii dzięki całodobowemu zdalnemu monitoringowi instalacji sprężonego powietrza. Czyni to, dostarczając wykresy trendów i informacje o parametrach roboczych, w tym ciśnieniu tłoczenia, temperaturze oleju, prędkości przetwornicy częstotliwości (VFD), całkowitej liczbie godzin pracy, wyłączeniach awaryjnych i alertach w interfejsie online na żywo, dostępnym zdalnie z dowolnego miejsca na świecie.

Air~Alert powiadamia również klientów i partnerów handlowych ELGi o planowanych przeglądach, wystąpieniu usterek i przewiduje często występujące awarie. Miesięczne raporty zbiorcze na temat ogólnego stanu i parametrów operacyjnych obejmują zbliżające się planowane wymagania serwisowe, a także obsługę zapobiegawczą na podstawie uzyskanych danych.

David De Pril, dyrektor ds. zarządzania produktami i organizacji marketingowej, skomentował: „Nasi europejscy klienci wciąż wymagają rozwiązań, które mogą obniżyć ich koszty operacyjne, a co ważniejsze, poprawić efektywność energetyczną. Rozwiązania ELGi w zakresie sprężonego powietrza już teraz zapewniają wiodącą w branży efektywność energetyczną, a my nadal koncentrujemy się na technologii i IoT, aby oferować cyfrowe systemy sprężonego powietrza, które zapewniają wymierne korzyści w zakresie kosztów posiadania. Air~Alert umożliwia naszym klientom stały dostęp do informacji o stanie ich systemów sprężonego powietrza i zdalne ich monitorowanie.  Alerty predykcyjne są o krok bliżej do prognostyki w celu wykrywania awarii i zapobiegania im. Dzięki Air~Alert klienci mają pewność bardzo dokładnych, zaawansowanych, predykcyjnych alertów o przestojach maszyn i minimalizacji nieplanowanych przestojów”.

Dane operacyjne i wydajnościowe sprężarek są pozyskiwane przez Air~Alert ze sterownika sprężarki, przesyłane w zaszyfrowanej postaci i wysyłane do bezpiecznych i dedykowanych serwerów Air~Alert w chmurze. Inteligentne algorytmy pracują następnie na danych przesłanych do chmury, aby umożliwić inteligentne przewidywanie za pomocą alertów, raportów i trendów z możliwością podjęcia działań, które są bezpiecznie zwracane operatorom w postaci łatwych do odczytania pulpitów nawigacyjnych z możliwością podjęcia działań.

W trakcie całego procesu dane są strukturyzowane i analizowane w celu zapewnienia inteligentnej analizy, która pomaga użytkownikom planować czynności konserwacyjne i zapewnia wgląd w dane operacyjne, umożliwiając poprawę efektywności energetycznej sprężarki. Moduł przewidywania awarii Air~Alert przewiduje, czy sprężarka może ulec awarii w przyszłości.  Na koniec procesu dane są tłumaczone na zrozumiałe Alerty i Raporty, które pozwalają użytkownikowi na podjęcie działań w odpowiednim czasie.

Dzięki Air~Alert firmy ELGi użytkownicy mogą śledzić trendy użytkowania zawierające wiele informacji, dostarczając przydatnych informacji i podejmować działania naprawcze, takie jak:

  • Optymalizacja zakresu ciśnienia roboczego w oparciu o stopień wykorzystania;
  • Wymiana istniejącej jednostki o stałej prędkości na jednostkę o zmiennej prędkości VFD lub dodanie modernizowanego VFD;
  • Zapewnienie energooszczędnej, mniejszej sprężarki w przypadku bardzo niskiego stopnia wykorzystania;
  • Wykrywanie wycieków na podstawie nieoczekiwanego zwiększenia stopnia wykorzystania w czasie.

*Urządzenie Air~Alert może być montowane fabrycznie w nowych sprężarkach ELGi serii EG, AB i OF lub doposażone w jednostki ze sterownikiem Neuron III, III+ lub IV.


ELGi