EMAG podbija Paryż

  Dwie innowacje opracowane w katowickim Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG zdobyły dwa medale – Złoty i Brązowy – tegorocznej, 107. edycji Międzynarodowych Targów Wynalazczości „Concours Lépine” i towarzyszącego im Salonu Wynalazczości.

  Impreza odbyła się w dniach 30 kwietnia – 10 maja br. w Paryżu.

  Laboratoryjno-technologiczny analizator jakości węgla GAMMA NATURA, który uhonorowano Złotym Medalem, jest unikalnym, pierwszym na świecie laboratoryjnym urządzeniem umożliwiającym pomiar zawartości popiołu, wilgoci

  i wyliczanie wartości opałowej w próbkach miałów węglowych bez konieczności przygotowywania próbki do pomiaru.  W urządzeniu wykorzystano bezizotopową metodę pomiaru zawartości popiołu w węglu (do tej pory wszystkie laboratoryjne analizatory stosowały sztuczne źródła promieniowania gamma) oraz mikrofalową metodę pomiaru wilgoci. Urządzenie jest w pełni bezpieczne dla obsługi i przyjazne dla środowiska. Opracowany analizator może być stosowany bez ograniczeń, zarówno np. na terenie zakładu mechanicznej przeróbki węgla zakładu górniczego jak i w laboratorium kontroli jakości węgla kopań, elektrowni czy elektrociepłowni. Nie wymaga specjalnych dopuszczeń Polskiej Agencji Atomistyki w Warszawie, ponieważ nie zawiera sztucznych źródeł promieniowania jonizującego.

  System sterowania i diagnostyki maszyn górniczych MAKS DBC, zdobywca Brązowego Medalu, wchodzi w skład wyposażenia maszyn górniczych. Jest stosowany zwłaszcza w kombajnach ścianowych, które mechanicznie urabiają pokłady węgla kamiennego w podziemiach kopalń. System umożliwia: radiowe sterowanie pracą maszyny wraz z prowadzeniem bieżącej diagnostyki i kontroli jej pracy oraz nastawy parametrów roboczych za pomocą radiowych sterowników operatorskich wyposażonych w ekrany LCD. Pomiędzy operatorami sterowników może być prowadzona łączność głosową. Konstrukcja poszczególnych podzespołów systemu jest uniwersalna. Umożliwia to dostosowanie konfiguracji systemu do odpowiednich typów kombajnów, które różnią się funkcjonalnością, oczujnikowaniem oraz urządzeniami wykonawczymi. Możliwe jest stosowanie systemu lub jego podzespołów w innych rozwiązaniach sterowania maszyn i urządzeń, również na powierzchni.

  Mające już ponadstuletnią tradycję targi „Concours Lépine” są jednym z największych wydarzeń wystawienniczych we Francji. Ich organizatorem jest Stowarzyszenie Wynalazców i Producentów Francuskich. Podczas imprezy prezentowane są nowe wyroby przemysłowe lub ich prototypy z różnych gałęzi przemysłu. Najlepsze rozwiązania jury targów honoruje złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami, poza konkursem przyznawane są również wyróżnienia specjalne – m.in. Prezydenta i Premiera Republiki Francuskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Mera Paryża Obydwa opracowane w Centrum EMAG wynalazki były już wielokrotnie nagradzane na licznych, krajowych i międzynarodowych salonach i targach wynalazczości. Gamma Natura zdobyła m.in. w ub. roku Złoty Medal 57. Międzynarodowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA” („Brussels Eureka”). Maks DBC podczas tej samej imprezy otrzymał Medal Srebrny.