Endress+Hauser i Politechnika Wrocławska partnerami

Endress+Hauser, oddział w Polsce, i Politechnika Wrocławska przypieczętowały porozumienie o współpracy.

Popisana 7 lipca br. umowa obejmie kilka obszarów, w tym m.in. działania edukacyjne (szkolenia, wymiany studenckie), prace badawcze i rozwojowe, a także komercjalizację rozwiązań powstałych w wyniku realizowanych wspólnie projektów. 

Każdej ze stron porozumienia zależy na wzajemnym wykorzystaniu doświadczenia, wiedzy i potencjału tkwiącego w prowadzonej działalności. Politechnika Wrocławska należy do czołówki uczelni technicznych w Polsce. Uczy się na niej ponad 22 tys. studentów, którzy po ukończeniu studiów, a często jeszcze w ich trakcie, szukają dla siebie miejsca na rynku pracy. Jako innowacyjna firma o profilu technicznym chcemy mieć swój udział w ich procesie kształcenia. Jednocześnie wiemy, jak wiele sami możemy nauczyć się od młodego pokolenia – mówi Maciej Sieczka, prezes zarządu i dyrektor zarządzający Endress+Hauser Polska sp. z o.o.

Pierwszym wspólnie realizowanym projektem będzie program praktyk, natomiast w toku rozwoju współpracy zakres umowy będzie rozszerzany o kolejne działania, spójne z polityką rozwoju obu podmiotów.


Endress+Hauser