Enea Operator wyda na inwestycje w latach 2012-15 ok. 3,8 mld zł

    Enea Operator uzgodniła z Urzędem Regulacji Energetyki plan rozwoju na lata 2012-15 zakładający łączne wydatki inwestycyjne na poziomie około 3,8 mld zł – poinformował PAP Przemysław Zaleski, wiceprezes Enei Operator.

    Poinformował, że w 2012 roku nakłady inwestycyjne mają wynieść 899,9 mln zł, w 2013 roku 971,76 mln zł, w 2014 roku 973,67 mln zł, a w 2015 roku prawie 953,2 mln zł.

    „Po około 30-35 proc. w tych latach wydamy na przyłączenia nowych odbiorców i nowych źródeł oraz związaną z tym budowę nowych sieci, a po ok. 52-56 proc. na modernizację i odtworzenie istniejącego majątku związanego z poprawą jakości usług i wzrostem zapotrzebowania na moc” – powiedział Zaleski.

    Dodał, że pozostałe środki będą przeznaczone na pozostałe inwestycje, w tym łączność, światłowody, IT.

    Urząd Regulacji Energetyki poinformował w ubiegłym tygodniu, że do 2015 r. przedsiębiorstwa energetyczne zainwestują w rozbudowę i rozwój sieci prawie 27 mld zł.