ENERGA i Philips budują alians strategiczny

  Wdrożenie nowoczesnych, energooszczędnych  technologii oświetleniowych na potrzeby gmin i przemysłu, poprawa jakości oświetlenia, rozwój nowych usług to tylko niektóre zakładane efekty współpracy Grupy ENERGA z Philips Lighting Poland. Dzisiaj w Gdańsku przedstawiciele zarządów obu firm podpisali list intencyjny w sprawie zawiązania aliansu strategicznego.

  List podpisali Mirosław Bieliński, prezes Zarządu ENERGA SA i Roman Szyszko, wiceprezes spółki, Arkadiusz Marat, prezes spółki ENERGA Oświetlenie oraz Marek Huzarewicz i Romuald Wojtkowiak wiceprezesi Zarządu Philips Lighting Poland SA.

  W dokumencie określony został katalog wspólnych zadań mających doprowadzić do realizacji aliansu. Strony zobowiązały się do określenia działań ukierunkowanych na współpracę w zakresie wdrożenia nowych technologii oświetleniowych, wspólnej realizacji przedsięwzięć o charakterze oświetleniowym, rozwoju przedsiębiorstw na krajowym rynku oświetleniowym oraz działań o charakterze marketingowym.

  Zawiązanie aliansu umożliwi wymianę doświadczeń i wiedzy pomiędzy partnerami, a tym samym przyczyni się do wzrostu ich konkurencyjności na rynku.  Dla Grupy ENERGA, która posiada wyspecjalizowaną spółkę zajmującą się świadczeniem usług oświetlenia ulicznego i drogowego, współpraca oznacza bardzo wymierne korzyści. Otworzy dostęp do nowoczesnych lub specjalnie dedykowanych dla Grupy ENERGA technologii i produktów oświetleniowych, dostosowanych do potrzeb jej klientów, jak np. specjalnie zaprojektowanych i wyprodukowanych opraw oświetleniowych. Kolejnym efektem współpracy ma być rozwój nowych produktów oraz rozwiązań oświetleniowych dla gmin, sektora publicznego, jak również biznesu pozwalających na obniżenie kosztów i poprawę konkurencyjności. Partnerzy aliansu widzą również możliwość oferowania wspólnych usług dla przemysłu, m.in. oświetlenia hal produkcyjnych i magazynowych, biur, itp.

  – Dzięki współpracy z tak renomowanym partnerem będziemy w stanie oferować naszym klientom lepsze, bardziej innowacyjne rozwiązania, które w przyszłości pozwolą ograniczyć koszty, a tym samym wzrost cen usług oświetleniowych. To szczególnie ważne dla gmin, dla których wydatki związane z oświetleniem stanowią istotną pozycję w ich budżetach – mówi Mirosław Bieliński, prezes ENERGA SA.

  – Możliwości, które otwiera zawarty przez nasze firmy list intencyjny w pełni odzwierciedlają strategię Philips w sektorze oświetlenia. Dzięki współpracy z Grupą ENERGA będziemy mogli oferować klientom najwyższy standard obsługi, wykorzystując nasze doświadczenie we wprowadzaniu innowacji, które poprawiają jakość i komfort użytkowania światła” – mówi Marek Huzarewicz, wiceprezes Zarządu Philips Lighting Poland.

  Inne potencjalne korzyści związane z aliansem strategicznym wpisują się w innowacyjny kierunek rozwoju Grupy Energa. Strony planują rozwój nowych usług opartych o smart lighting  (inteligentne sterowanie oświetleniem polegające na dopasowaniu intensywności oświetlenia do natężenia ruchu drogowego i zdalnym zarządzaniu infrastrukturą oświetleniową). Poprawę efektywności energetycznej i jakości oświetlenia ma z kolei zapewnić  wdrożenie  technologii LED i mechanizmu białych certyfikatów (wprowadzonych Ustawą o efektywności energetycznej z 15 kwietnia 2011 r.).

  Korzyści związane z aliansem strategicznym rysują się także w obszarze rozwoju wiedzy. Współpraca umożliwi transfer know-how w zakresie najlepszych praktyk w obszarze zarządzania majątkiem oświetleniowym czy szkolenia dla personelu ENERGA Oświetlenie z zakresu szeroko rozumianych technologii oświetleniowych.