Energa: nowy przetarg na budowę instalacji odazotowania w Ostrołęce

  Energa ogłosiła nowy przetarg na budowę „pod klucz” kompletnej instalacji odazotowania spalin w Elektrowniach Ostrołęka. Poprzedni został unieważniony.

  Inwestycja obejmuje budowę formule „pod klucz” kompletnej instalacji odazotowania spalin dla kotłów typu OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 opalanych węglem kamiennym i biomasą w Energa Elektrownie Ostrołęka. Inwestycja ma być realizowana w terminie od 31 października 2013 r. do 31 grudnia 2016 r.

  Prace w ramach zamówienia będą obejmowały m.in.: wykonanie niezbędnych prac projektowych, wykonanie prac obiektowych, dostarczenie materiałów i urządzeń, budowę i uruchomienie instalacji wraz z wykonaniem wszystkich robót towarzyszących i wykończeniowych, przekazanie do eksploatacji, przeprowadzenie pomiarów gwarancyjnych oraz szkolenie personelu.

  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty mają być brane pod uwagę cena (75 proc.) oraz koszty eksploatacji (25 proc.). Wadium w przetargu nieograniczonym ustalono na 0,8 mln zł, a termin składania ofert mija 29 lipca.

  Poprzedni przetarg unieważniono przed kilkoma miesiącami. Do złożenia ofert wstępnych zaproszono wówczas dwóch wykonawców – Siemensa oraz konsorcjum Fortum Power and Heat Oy oraz Polimeksu-Mostostalu. Po odrzuceniu oferty Siemensa w przetargu pozostało tylko konsorcjum Fortum i Polimeksu.

  – Podczas negocjacji wykonawca jako jeden z warunków złożenia oferty ostatecznej i zawarcia umowy postawił przesunięcie terminu realizacji zadania na bloku nr 1 oraz wydłużenie postoju tego bloku, w stosunku do harmonogramu załączonego w specyfikacji – informowała wówczas portal wnp.pl Beata Ostrowska, rzecznik Energi.

  – Zamawiający nie miał możliwości na wprowadzenie tych zmian do ostatecznej wersji projektu umowy, w szczególności zaś na wydłużenie czasu postoju bloku nr 1, ze względu na istniejące zobowiązania wobec PSE – informowała również.