Energetyczne konferencje w Sosnowcu

  Przedstawiciele największych koncernów energetycznych, zarówno z Polski jak i zagranicy, będą gościć w dniach 24–25 kwietnia w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia. Zaplanowane na ten czas dwie specjalistyczne konferencje to wydarzenia skupiające liczne grono osób powiązanych z sektorem energetycznym oraz dające doskonałą okazję do wymiany doświadczeń między instytucjami, inwestorami i przedsiębiorcami.

  Inwestycje w Polski Sektor Elektroenergetyczny. Nowe Bloki w Energetyce są tematem spotkania zaplanowanego na 24 kwietnia, podczas którego referaty wygłoszą przedstawiciele spółek będących liderami w produkcji energii elektrycznej – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz TAURON Wytwarzanie, jak również czołowego producenta kotłów energetycznych – SEFAKO. Oprócz firm z Polski na konferencji zaprezentuje się również jeden z największych koncernów międzynarodowych – China National Electric Engineering Corporation – którego wystąpienie dotyczyć będzie generalnych założeń bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne, jaki mógłby powstać w Polsce.

  25 kwietnia odbędzie się konferencja pt. Smart Grid. Efektywne Systemy w Energetyce, podczas której wiodące firmy branżowe wygłoszą referaty w trzech sesjach tematycznych. Pierwsza z nich, podczas której zaprezentują się firmy Energa Operator oraz TAURON Dystrybucja GZE, dotyczyć będzie systemów przesyłania energii elektrycznej. W drugiej sesji, poświęconej zagadnieniu przyrządów pomiarowych w energetyce, wystąpią firmy takie jak: Landis Gyr,  ETI Polam, Mikronika, KCSP oraz Apator Pafal. Trzecia sesja, poruszająca kwestię osprzętu stosowanego w instalacjach elektroenergetycznych, to prezentacje przygotowane przez m.in. Innovation Technology Group oraz WASKO.

  W ramach porozumienia o współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów prezydent Sosnowca – Kazimierz Górski – podczas uroczystego otwarcia wygłosi referat na temat implementacji technologii Smart Grid dla systemu zarządzania energią w budynkach municypalnych gminy Sosnowiec.  

  Swoim patronatem wydarzenia objęli: Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki oraz Główny Instytut Górnictwa.

  Więcej informacji można znaleźć na stronach: www.powermeeting.pl, www.expocable.pl

  Expo Silesia Centrum Targowo-Konferencyjne

  ul. Braci Mieroszewskich 124

  41–219 Sosnowiec

  Organizator

  Osoba odpowiedzialna za realizację konferencji:

  Wojciech Rabsztyn

  tel.: 510 031 669

  e-mail: wojciech.rabsztyn@exposilesia.pl