Energooszczędne lampy do stref zagrożonych wybuchem

    Małogabarytowe, innowacyjne konstrukcje z diodami LED.

    R. STAHL wprowadza do oferty małogabarytowe, rurowe oprawki oświetleniowe dla diod LED przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem Ex 1/21 i 2/22, stanowiące alternatywę dla typowych liniowych opraw oświetleniowych. Przy średnicy wynoszącej jedynie 55 mm, zajmują one co najwyżej połowę powierzchni wymaganej do montażu konwencjonalnych liniowych opraw oświetleniowych oraz cechują się masą mniejszą również o co najmniej połowę. Jednak najbardziej znamiennym parametrem charakteryzującym nową serię 6036 jest bardzo duża sprawność: dla przykładu 30 oprawek długości około 1 m dla diod LED zapewnia natężenie oświetlenia 500 lx, wymagające zazwyczaj użycia 35 liniowych oprawek oświetleniowych zawierających po dwie 36-watowe świetlówki lub 48 konwencjonalnych lamp typu box z diodami LED. Nowe lampy firmy R. STAHL pobierają ponadto dwukrotnie mniejszą moc; do uzyskania natężenia oświetlenia 100 lx wynosi ona jedynie 1.5 W/m². Zapewnia to ogromne oszczędności w zakresie kosztów operacyjnych. W zależności od porównywanego rozwiązania i długości analizowanego przedziału czasu oszczędności energetyczne uzyskiwane w praktyce wynoszą od <20% do nawet >50%.

    Rurowe oprawki oświetleniowe są przewidziane do pracy w bardzo szerokim zakresie temperatur otoczenia od -40 do +60°C. Nie wymagają regularnego serwisowania. Mogą być stosowane jako uniwersalne źródła oświetleniowe, jak też do oświetlenia maszyn. Za względu na małą szerokość mogą znaleźć zastosowanie w lokalizacjach o utrudnionym dostępie. Nawet w temperaturze otoczenia +60°C ich żywotność wynosi 80.000 godzin. Odporność na wibracje i stopień ochrony wynoszący standardowo IP66/IP67 czynią je idealnymi do aplikacji morskich. Poza certyfikatami ATEX i IECEx, elementy te uzyskały również certyfikaty pozwalające na zastosowania na innych ważnych rynkach (GOST, Gazpromnadzor, UL do Brasil, GL).