Energy Savings Advisor: nowa aplikacja do optymalizacji zużycia energii

Firma Emerson Industrial Automation zainwestowała w badania dotyczące rozwiązań technicznych i usług mających ograniczyć koszty energii. Dzięki temu wprowadza na rynek Energy Savings Advisor – nową aplikację mobilną, dającą firmom możliwość obliczenia oszczędności energii, jakie mogłyby uzyskać w swoich zastosowaniach dzięki wysokowydajnym napędom.

Aplikacja Energy Savings Advisor jest intuicyjna, dokładna i interaktywna. Może służyć do oszacowania i szybkiej oceny wartości potencjalnych oszczędności po wdrożeniu wysokowydajnych napędów firmy Emerson, niezależnie od tego, czy są to układy o stałej czy zmiennej prędkości oraz czy wykorzystują indukcję czy magnesy stałe w pracy synchronicznej.

Poza samym silnikiem oraz wpływem napędu o zmiennej prędkości Energy Savings Advisor uwzględnia całość układu, od silnika po układ napędowy, włącznie z mechanicznym lub elektronicznym systemem regulacji.

W bardzo prosty sposób i w ciągu kilku minut aplikacja przeprowadza symulacje i porównuje istniejące urządzenia zgodnie z różnymi scenariuszami niestandardowymi, aby uzyskać najbardziej dokładną analizę i sprostać potrzebom optymalizacji zużycia energii. Potencjalne oszczędności w danym zastosowaniu są natychmiast obliczane i wyświetlane w formie graficznej. Pełny raport pokazujący poszczególne pozycje symulacji oraz uzyskane wyniki może następnie zostać przesłany e-mailem. 

Aplikację Energy Savings Advisor można również wykorzystać do przesłania wyniku symulacji bezpośrednio do ekspertów ds. optymalizacji wykorzystania energii w firmie Emerson, aby mogli przeprowadzić bardziej dogłębną analizę. Mogą oni potem zaproponować globalne podejście do optymalizacji wykorzystania energii w danym urządzeniu lub procesie przez dobranie najbardziej wydajnego układu napędowego do danego zastosowania. Specjaliści z firmy Emerson mogą pomóc firmom w identyfikacji najlepszych dostępnych możliwości, w zależności od ich celów dotyczących zwrotu z inwestycji lub łącznych kosztów eksploatacji, przyczyniając się do zwiększenia efektywności inwestycji.

Aplikacja Energy Savings Advisor jest dostępna w kilku językach i pracuje z większością urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety. Można ją pobrać bezpłatnie ze strony www.emersonindustrial.com/esa.