Eplan Fluid: ponad 1000 makr hydraulicznych

Nowy, rozbudowany główny pakiet danych dla systemów hydraulicznych obecnie wypełnia lukę pomiędzy projektem hydraulicznym a mechanicznym. Ponad 1000 nowych makr hydraulicznych w systemie Eplan Fluid przyspiesza i upraszcza tworzenie dokumentacji międzybranżowej.

 

Zalety wspólnego zestawu dokumentacji technologii sterowania przy projektowaniu hydraulicznym i elektrycznym są dobrze znane. Przyjrzenie się schematom hydraulicznym ujawnia jeszcze większy potencjał. Rozwiązanie Eplan Fluid 2.0 od samego początku oferuje użytkownikom kompleksowy „pakiet danych hydraulicznych”, zawierający ponad 1000 makr hydraulicznych. Połączenie funkcjonalności CAE z nowymi makrami daje niezrównane korzyści projektantom układów hydraulicznych, szczególnie w zakresie projektowania mechanicznego. To połączenie zapewnia wysoki standard dokumentacji graficznej zgodnej z bieżącymi normami oraz modułowy system w zakresie podzespołów, hydraulicznych układów zasilających, układów wielowarstwowych itd. Jakie dane techniczne muszą zostać ujęte na schemacie hydraulicznym? Jakie nastawy przełączników ciśnieniowych są wymagane i jak można je najlepiej przedstawić na schemacie? Eplan Fluid stanowi idealne rozwiązanie w zakresie wysokiej jakości dokumentacji dzięki wykorzystaniu makr, na przykład przełączników ciśnieniowych, oraz towarzyszących im tabel danych.

Wszystkie nowe makra są zaprojektowane z możliwością inteligentnego obracania i tworzenia lustrzanego odbicia elementów hydraulicznych. Będzie to funkcja dostępna w najbliższej wersji Eplan Fluid. Kontekst: na schematach często konieczne jest pokazanie, że siłowniki przemieszczają się w przeciwnych kierunkach i wymagają odpowiedniego sterowania. W najlepszym przypadku użytkownik musi zaprojektować tylko połowę przełączników i uzupełnić dokumentację, korzystając z nowych, wygodnych funkcji obrotu i lustrzanego odbicia. Makra stanowią doskonałą bazę dla kluczowych użytkowników i administratorów.

Wysoka różnorodność filtrów oraz kombinacji pomp i silników w układach zasilania często daje w efekcie dokumentację różniącą się tylko szczegółami. Technologie Eplan, w rodzaju wariantów technologicznych i opcji projektu, stanowią podstawę do tworzenia inteligentnych makr, które można natychmiast zmienić na schemacie hydraulicznym. Modułowy system ułatwia tworzenie różnych wersji zespołów zbiorczych. System zapewnia najprostszy sposób łączenia sekcji ze sobą.

Kolekcja makr stanowi doskonały punkt wyjścia dla branży projektantów hydraulicznych podzespołów mocy. Mogą oni także korzystać z Portalu Danych Eplan, aby udostępniać dane swoich podzespołów. To doskonały sposób zwiększenia możliwości O ile neutralne makra dostępne w Eplan Fluid można wykorzystywać dla różnych producentów, o tyle dane podzespołów na Portalu Danych Eplan są powiązane z konkretnym producentem, zapewniając solidną bazę do projektowania w połączeniu z dodatkowymi dokumentami w rodzaju arkuszy danych technicznych, zdjęć podzespołu oraz danych 2- i 3-wymiarowych.