ERG umacnia swoją pozycję i zwiększa sprzedaż

  Wyniki finansowe za IV kwartał 2011 roku potwierdzają tendencję wzrostową obserwowaną w całym 2011 roku.  ERG z kwartału na kwartał umacnia swoją już stabilną pozycję na rynku producentów wyrobów foliowych oraz wtryskowych, zdobywa nowych odbiorców i poszerza grupę odbiorców. Narastająco po IV kwartałach Spółka wypracowała zysk netto wyższy o ponad 60%, a Grupa Kapitałowa o ponad 68% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

  Wzrost przychodów ze sprzedaży po IV kwartałach 2011 r. zarówno Grupy Kapitałowej jak i samej spółki ERG S.A. przekraczający około 42% względem roku 2010 to przede wszystkim efekt wzrostu wolumenu sprzedaży dzięki aktywnie prowadzonej polityce handlowej oraz marketingowej.

  – Tak dobre wyniki wypracowane w 2011 r. pozwalają nam patrzeć z optymizmem na przyszłość i potwierdzają trafność podejmowanych decyzji. Nasz sukces to zasługa konsekwentnych działań. Co więcej, duży nacisk kładziemy na dobre relacje z Klientami i staramy się sprostać wciąż rosnącym wymaganiom wśród potencjalnych odbiorców. Nie bez znaczenia pozostają tez sukcesywnie prowadzone negocjacje z dostawcami surowców, które nie pozostają bez wpływu na ceny naszych produktów – wyjaśnia Marcin Agacki, Prezes Zarządu.

  Wyniki wypracowane w IV kwartale 2011, są odzwierciedleniem tendencji całorocznej. Grupa Kapitałowa zrealizowała przychody netto ze sprzedaży o 28% wyższe niż w IV kwartale 2010 r. Ponadto, zysk netto był o ponad 60% wyższy od tego z roku poprzedniego. Korzystnie prezentują się także wyniki Spółki, która odnotowała w badanym okresie zysk z działalności operacyjnej o ponad 30% wyższy od tego z 2010 r.

  Narastająco po IV kwartałach 2011 r. sprzedaż wyrobów foliowych wzrosła ilościowo o ponad 50% w stosunku do 2010 r. Na bardzo dobrym poziomie utrzymywała się przede wszystkim sprzedaż folii wielowarstwowych, folii termokurczliwych oraz folii głębokotoczonych. Średnia kwartalna sprzedaż wyrobów wtryskowych była jedynie niewiele niższa niż w 2010 r.

  Jest dobrze, ale chcemy, aby było jeszcze lepiej – stanowczo zapowiada Marcin Agacki. – Pracujemy nad udoskonalaniem istniejących oraz opracowywaniem, tworzeniem i wdrażaniem nowych produktów.  Staramy się sprostać nawet bardzo trudnym i skomplikowanym technologicznie zamówieniom. Co więcej, duży nacisk kładziemy na wyszukiwanie nowych obszarów i branż, na których moglibyśmy lokować nasze produkty. Co nie mniej ważne zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym– podkreśla prezes Agacki

  ERG zrealizował przyjętą strategię rozwoju na lata 2009–2011. Osiągnięte wyniki finansowe i produkcyjne są najlepszym jej podsumowaniem. Podobnie jak bez przeprowadzenia restrukturyzacji produkcji w latach 2007–2009 – spółka nie osiągnęłaby dzisiejszej pozycji rynkowej.

  W wyniku pracy całej załogi, szeroko zakrojonych inwestycji w sprzęt, nowe technologie i wykwalifikowanych pracowników dzisiaj nasza sytuacja jest stabilna i ma tendencje wzrostową. W bieżącym roku w dużej mierze skupimy się na pozyskiwaniu ,,klientów z najwyższej półki” i rynków, które dają nam dobre marże i rosnącą rentowność. Takie transakcje pozwalają na maksymalne wykorzystywanie mocy produkcyjnych, zwiększanie obrotów, w konsekwencji wyższe zyski, co z kolei pozwala na finansowanie dalszego rozwoju – wyjaśnia Marcin Agacki

  Grupa Kapitałowa ERG S.A. jest producentem wyrobów z tworzyw sztucznych: folii polietylenowych, wyrobów wtryskowych oraz ekologicznych opakowań z tworzyw biodegradowalnych i kompostowalnych.