Europejska platforma internetowa dla przedsiębiorstw

  Internetowa platforma umożliwiająca przedsiębiorcom zamieszczanie ofert technologicznych i pytań o dostępność poszukiwanych rozwiązań. To nowy pomysł Unii Europejskiej na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Działanie platformy będzie możliwe dzięki sieci informatyczno-komunikacyjnej Europe Enterprise Network (EEN). Sieć ma ułatwić przedsiębiorcom dotarcie do szerszego grona odbiorców, a tym samym usprawnić funkcjonowanie rynku europejskiego.

  EEN opiera się na bazie danych, która zawiera oferty technologiczne lub zapytania przedsiębiorców o nowe technologie. Krajowe oddziały EEN umożliwiają przepływ informacji między przedsiębiorstwami, kojarzą zapytania i oferty z tych samych dziedzin przemysłu.

  Każdy przedsiębiorca, który szuka partnera do współpracy może poprzez lokalny ośrodek EEN złożyć własną ofertę technologiczną lub zapytać o współpracę.

  Składając ofertę przedsiębiorcy powinni podać jej tytuł, który będzie zrozumiały nie tylko dla osób związanych z daną dziedziną. W opisie oferty powinny znaleźć się informacje o kraju i instytucji pochodzenia (jednostce badawczej, uczelni, firmie). Autorzy oferty powinni również przedstawić podstawowe korzyści wynikające z jej zastosowania.

  Z kolei pytanie o ofertę powinno zawierać informacje dotyczące geograficznego obszaru współpracy, praktycznych możliwości zastosowania technologii, poziomu prowadzonych prac (np. technologia we wczesnej fazie laboratoryjnej, technologia całkowicie rozwinięta).

  Konsultanci sieci EEN tworzą profil danego przedsiębiorcy, zawierający jego ofertę lub zapytanie o technologię. Jest on weryfikowany przez ekspertów ENN, a potem umieszczany w bazie danych.

  Sieć EEN (www.een.org.pl) działa w 40 krajach. Oprócz krajów Unii Europejskiej są to m.in.: Turcja, Chile, Islandia, Szwajcaria, Izrael. W każdym z nich działają regionalne konsorcja, które świadczą usługi pośrednictwa technologicznego. W sumie powstało 71 konsorcjów skupiających ponad 600 regionalnych ośrodków transferu technologii i 4000 pracowników.

  W Polsce działają cztery konsorcja skupiające 30 regionalnych instytucji i organizacji. Należą do nich: Konsorcjum Central Poland – Business Support Network, którego koordynatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Konsorcjum Business Support Network South Poland, na którego czele stoi Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej; Business and Innovation Support for North-East Poland, którego koordynatorem jest Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego; Konsorcjum B2Europe West Poland, koordynowane przez Wrocławskie Centrum Transferu Technologii przy Politechnice Wrocławskiej.

  Przedsiębiorcy zainteresowani skorzystaniem z oferty sieci Enterprise Europe Network powinni skontaktować się z regionalnymi koordynatorami EEN.