ExpoWELDING i STEELMET w Sosnowcu

  Sosnowiec gości od dziś przedstawicieli branż spawalniczej i metalowej. Podczas ExpoWELDNIG swoją ofertę zaprezentują producenci i dystrybutorzy urządzeń i osprzętu do: spawania i napawania, spajania, cięcia, zgrzewania, firmy oferujące gazy spawalnicze, sprzęt kontrolno-pomiarowy i sterujący. Swoją obecność na targach potwierdzili przedstawiciele branży spawalniczej i firmy kooperujące z tym sektorem gospodarki, łącznie z 11 krajów.

  Partner targów ExpoWELDING – Instytut Spawalnictwa z Gliwic w trakcie trwania imprezy organizuje konferencję naukowo-techniczną „Nowoczesne spawalnictwo”. Jubileuszowa, 50-ta konferencja poświecona będzie najistotniejszym problemom branży spawalniczej. Udział zapowiedziało kilkuset specjalistów – zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

  Targi STEELMET to  impreza dedykowana przemysłowi branży metalurgicznej oraz przedstawicielom tych sektorów przemysłu, gdzie metale i stal są podstawowymi surowcami do produkcji. STEELMET daje możliwość pokazania postępu technologicznego w branży metalurgicznej  oraz spotkanie specjalistów podczas targów oraz konferencji.  

  Targom towarzyszyć będzie konferencja pt. „Stal tworzywem XXI wieku” zorganizowana przez partnera merytorycznego targów Hutniczą Izbę Przemysłowo-Handlową.

  Organizatorem targów ExpoWELDING i STEELMET jest ExpoSilesia. Impreza potrwa do 23 października.

  Więcej informacji o targach na:

  www.expowelding.pl

  www.steelmet.pl

  www.esposilesia.pl