Filtry przemysłowe

Filtry są nieodzownym elementem przemysłowych systemów instalacyjnych. Odpowiedni dobór filtra powinien uwzględnić przede wszystkim rodzaj medium oraz wydajność jego przepływu.

Raport powstał w oparciu o dane uzyskane z ankiety przeprowadzonej w październiku 2011 r. wśród czytelników miesięcznika Inżynieria i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych. Oprócz tego przy tworzeniu raportu użyto informacji pochodzących od producentów i dostawców filtrów przemysłowych. Raport nie jest pełnym obrazem rynku.

Rodzaje filtrów

W polskich fabrykach najczęściej używa się filtrów powietrza. Jako producentów użytkownicy wskazują firmy Atlas Copco, Parker, Festo, Donaldson, a także Hitema i SF Filter. Istotną rolę odgrywają również filtry olejów, cieczy, gazów i paliw. W tym przypadku jako producentów wymienia się firmy: Parker, Trico Corporation oraz MP Filtri. Przedsiębiorstwa korzystają także z automatycznych filtrów samoczyszczących produkowanych przez Sofimę. Używane są również filtry workowo-koszowe Eco Instal oraz filtro-odmulniki produkowane przez Adams Lubetech i Trico Corporations.

Separatory faz

Największym uznaniem cieszą się oddzielacze wody z powietrza/gazów firm: John Crane i Bosch. Używa się także oddzielaczy wody z olejów produkowanych przez przedsiębiorstwa Hitema, Atlas Copco, Parker, Donaldson, a także Hitema i SF Filter. Ankietowani zaznaczają, że linie technologiczne wyposażone są w separatory wody z olejów firm Mark i Trico Corporation.

W filtrach przemysłowych istotną rolę odgrywa element filtrujący. Stąd też największym uznaniem cieszą się wkłady produkowane przez firmy: Eco Instal, Hitema, Atlas Copco, Parker, Donaldson, a także Trico Corporation. Jako producentów wkładów do filtrów przedstawiciele fabryk wymienili również firmę Parker, CJC oraz MP Filtri.

Zużyte elementy filtrujące

W jaki sposób zagospodarowywane są zużyte elementy filtrujące? W opinii przedstawicieli polskich fabryk są one przekazywane przedsiębiorstwom, które zajmują się prowadzeniem zbiórki i zagospodarowaniem odpadów. Jako dostawców usług w tym zakresie wymieniono firmy Oiler i Econ. Zagospodarowanie zużytych elementów filtrujących niejednokrotnie leży w gestii firm dostarczających filtry.

Odpady w postaci elementów filtrujących trafiają na linie odzysku, gdzie bardzo często uwzględnia się typowo mechaniczne techniki utylizacji filtrów. Tym sposobem możliwy jest pełny odzysk podstawowych surowców, z jakich składają się filtry. Chodzi przede wszystkim o kord jako element filtrujący oraz obudowę, która najczęściej wykonana jest ze stali. Typowa metoda odzysku polega na dokładnym rozdrobnieniu odpadów, odwirowaniu olejów i odseparowaniu poszczególnych frakcji.

Kryteria wyboru

Dla odbiorców filtrów najważniejszym parametrem technicznym jest dokładność filtracji. Przede wszystkim powinna być ona wysoka i nie niższa od nominalnej. Dla przedstawicieli fabryk nie bez znaczenia pozostaje również materiał, z którego wykonany jest element filtrujący. Preferowane są materiały wielokrotnego użycia. Zwraca się także uwagę na zastosowane rozwiązania konstrukcyjne i wykonanie wkładu oraz na uszczelnienia filtrów. Ważne jest bowiem zapobieganie stratom, które mogą wystąpić przy przesyle medium. Istotna jest maksymalna temperatura pracy filtra. W przypadku niektórych mediów może ona osiągnąć nawet 160°C.

Klienci mają dobre opinie na temat dostawców filtrów przemysłowych. Chwalą ich za profesjonalne doradztwo i szybką realizację zamówień. Co ciekawe, w opinii odbiorców ceny nie są zbyt wygórowane.

Jak podaje Katarzyna Klocek z firmy M.I.C.S Polska: wybierając filtr przemysłowy, ważne jest precyzyjne określenie medium, które przepływa nie przez pompę, ale przez filtr. Kluczowy pozostaje również gwint przyłącza, od czego w dużej mierze zależy utrzymanie właściwej przepustowości filtra. Przed zakupem należy podać dostawcy wymiary filtra, czyli średnicę zewnętrzną i wysokość obudowy. Kluczową rolę odgrywa oczekiwana dokładność filtracji, która najczęściej wynika z oznaczeń na filtrze. Warto zwrócić uwagę na masę filtra. Informacja w tym zakresie bardzo często jest bagatelizowana przez klientów, a niektóre filtry ważą ponad 20 kg. Dobierając wkład, należy odczytać oznaczenia z obudowy wkładu lub filtra. Jeżeli jest to możliwe, warto odczytać markę, model oraz rodzaj filtra. Również i w przypadku wkładów istotna jest średnica (wewnętrzna i zewnętrza) oraz wysokość obudowy. Nabywając filtry, użytkownicy niejednokrotnie błędnie spisują oznaczenia. Na przykład niewłaściwie odczytana jedna litera może oznaczać inny rodzaj uszczelnienia lub wielkość gwintu. Warto zadbać także o zdjęcia. We wkładzie może znaleźć zastosowanie zawór lub dodatkowe wzmocnienie, które bardzo często jest niezauważalne.

W opinii Ludwika Kumańskiego z firmy Niltech: wybierając filtr do zastosowań przemysłowych, należy przede wszystkim uwzględnić jego funkcjonalność. Ważne jest bowiem, za pomocą filtra, rozwiązanie konkretnego problemu filtracyjnego. Przy wyborze należy również zwrócić uwagę na koszty eksploatacji. Są to zarówno koszty pracy, jak i części zamiennych. Istotną rolę odgrywa także trwałość filtra oraz jego cena.

Janusz Szpitalniak z firmy Asso Filter radzi, aby przy wyborze filtrów przemysłowych wziąć pod uwagę następujące elementy:

  • sposób mocowania oraz zalecenia producenta urządzenia,
  • dobór materiału filtracyjnego i jego odpowiednich parametrów do odpowiedniej aplikacji oraz warunków pracy,
  • znajomość marki producenta filtrów i dostawcy w aspekcie fachowego doradztwa oraz obsługi gwarancyjnej,
  • relację ceny do liczby godzin pracy filtra,
  • optymalizację powierzchni filtracyjnej i przestrzeni między plisami, mającej wpływ na właściwe oczyszczanie się filtra,
  • wysoką skuteczność filtracji zgodną z wymogami przepisów BHP.

W opinii Janusza Szpitalniaka: błędy użytkowników przy wyborze filtrów to:

  • kierowanie się ceną filtra, a nie jakością stosowanego materiału filtracyjnego,
  • brak świadomości o różnorodności rodzajów materiałów filtracyjnych,
  • wybór filtra o nieodpowiednio dobranej powierzchni filtracyjnej,
  • nieuwzględnianie aspektu żywotności filtrów.

Plany zakupowe

Koniec 2011 r. to czas, kiedy firmy mają już sprecyzowane plany zakupowe. Stąd też ponad połowa przedsiębiorstw podaje, że wydatki w 2012 r. przeznaczone na zakup filtrów, w porównaniu z bieżącym rokiem, pozostaną na takim samym poziomie. Jednak fundusze na ten cel mogą być wyższe w przypadku zwiększenia rozmiarów produkcji, poprzez rozbudowę istniejących linii technologicznych.

Warto zadać sobie również pytanie: czy w fabrykach używa się zamienników oryginalnych elementów filtrujących? Ponad połowa fabryk nie stosuje zamienników. Jako argumenty w tym zakresie wymienia się przede wszystkim wyższą jakość oryginałów. W dłuższej perspektywie czasowej stosowanie elementów oryginalnych jest tańsze w porównaniu z zamiennikami. – Części oryginalne są najlepsze – napisał jeden z czytelników miesięcznika Inżynieria i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych.

Anna Grzebska z firmy MAHLE Filtracja Przemysłowa radzi: – Użytkownik powinien wybierać filtr kwalifikowanych producentów, posiadających wdrożony system jakości produkcji – jedynie filtr od takich dostawców przeszedł pełny cykl badań i gwarantuje osiągnięcie wymaganych parametrów produktu po procesie filtracji. W przypadku filtrów workowych oraz świecowych warto zwrócić uwagę, czy dostawca ma magazyn na terenie kraju, tak aby w razie zapotrzebowania na worki filtracyjne lub wkłady świecowe czas oczekiwania nie był dłuższy niż 2 dni robocze. Często użytkownicy w poszukiwaniu tańszego dostawcy sugerują się wyłącznie ceną oferowanych  produktów, a nie kosztem uzyskania określonego efektu. Dostępne na rynku bardzo tanie filtry, wykonane z niewłaściwych materiałów, mogą mieć gorszą skuteczność filtracji i większe opory przepływu, mogą ulegać uszkodzeniu podczas procesu filtracji, mieć krótszą żywotność. W efekcie końcowym koszty eksploatacji wraz pozostałym kosztami, jak przestoje i naprawy, są wysokie. Dlatego przy zakupie filtrów należy kierować się wartością Całkowitego Kosztu Posiadania (ang. TOC), który jasno pokazuje rzeczywisty i całkowity koszt danego filtra. Należy pamiętać, że filtr tańszy w zakupie nie zawsze oznacza oszczędności.

Co nowego w filtrach

Na przykład firma Niltech specjalizuje się w produkcji zarówno filtrów, jak i wkładów filtracyjnych. Tym sposobem rozwiązanie jest ściśle dostosowane do potrzeb użytkowników instalacji. Są to zarówno filtry w pełni automatyczne, a co za tym idzie bezobsługowe, jak i modele możliwie najbardziej uproszczone. W filtrach tego producenta zastosowanie znajdują sita szczelinowe zgrzewane.

W ofercie firmy MAHLE znaleźć można urządzenia umożliwiające sygnalizowanie potrzeby konserwacji filtra. Za pomocą mechanicznych i elektronicznych czujników pomiarowych, które zainstalowane są w filtrze, rejestrowane są ciągłe zmiany ciśnienia wynikające z blokowania elementu filtrującego. O wszelkich zmianach w tym zakresie informują mierniki ciśnienia lub przełączniki optyczne i optoelektroniczne. W przypadku filtrów ssawnych monitorowaniu podlega podciśnienie. Jeżeli w instalacji zastosowanie znajdują filtry ciśnieniowe, analizowana jest różnica ciśnień. Ciśnienie dynamiczne analizuje się natomiast w filtrach spływowych. Jako zalety wynikające ze stosowania takiego rozwiązania podaje się przede wszystkim możliwość ustalenia optymalnego czasu wymiany poszczególnych elementów filtracyjnych.

Kolektory pyłu znajdują zastosowanie chociażby przy odsysaniu w systemach transportu pneumatycznego i wentylacji silosów oraz filtrach oddechowych do mieszadeł i płynów. Oprócz tego kolektory pyłu są elementem urządzeń centralnych oraz stanowisk roboczych systemów ekstrakcyjnych. Stanowią one dobre rozwiązanie w procesie związanym z usuwaniem pyłów przy pakowaniu. Nowoczesne kolektory pyłu cechują się kompaktowymi rozmiarami, a także niskim zapotrzebowaniem na energię. Na uwagę zasługuje długi czas działania wkładu filtracyjnego oraz niski poziom hałasu.

Na przykład przemysłowy kolektor pyłu DC 5500 firmy Husqvarna znajduje zastosowanie w rozwiązaniach, gdzie wymaga się dużej siły ssania, celem efektywnego usuwania pyłu z powietrza. Należy zwrócić uwagę na mobilność urządzenia oraz możliwość pracy zarówno na mokro, jak i sucho. Kompaktowe wymiary obudowy powodują, że jest ona atrakcyjna wizualnie. Czystość powietrza uzyskuje się dzięki trójstopniowemu systemowi filtracji przy zachowaniu skutecznego pochłaniania pyłu. Wydajność filtracji pyłu osiąga bowiem 99,9% dla wielkości 1 µm.

Firma ASSO Filter jest producentem filtrów przemysłowych, używanych w takich procesach produkcji, jak lakierowanie proszkowe, strumieniowe przygotowanie powierzchni (piaskowanie, śrutowanie), cięcie metalu plazmą i laserem czy spawanie. W zakres asortymentu wchodzą filtry w standardowych wysokościach: 600, 660, 800, 900, 1000, 1200 i 2000 mm. W zależności od charakteru środowiska pracy i obciążenia filtry mogą być wykonane z celulozy, celulozy i poliestru, poliestru, poliestru z membraną PTFE. Uwzględnia się również specjalne wykonania materiałów o podwyższonej odporności na wilgoć lub olej. Zastosować można również filtry antystatyczne.

Nowatorskim rozwiązaniem z oferty ASSO Filter są filtry powietrza z materiałem poliestrowym typu „Low Energy”, którego cechą charakterystyczną jest kilkakrotnie większa przewiewność  w stosunku do standardowego materiału filtracyjnego używanego w filtrach. Pozwala to uzyskać większą przewiewność całego wkładu filtracyjnego przy znacznie mniejszej powierzchni filtracyjnej. Daje to możliwość optymalizacji powierzchni filtracyjnej i umożliwia jednocześnie zastosowanie większej odległości między plisami, co ma bezpośredni wpływ na poprawne oczyszczanie się filtra. Zastosowane w materiale „Low Energy” zróżnicowane wielkości włókien poliestrowych, sposób ich wzajemnych połączeń oraz sposób upakowania w warstwach mają bezpośredni wpływ na zwiększoną wytrzymałość materiału filtracyjnego na rozerwanie i pękanie podczas dynamicznych cykli oczyszczania się filtrów sprężonym powietrzem.

Elementy (wkłady) filtracyjne PS (Premium Select) z oferty firmy Mahle przeznaczone są do filtracji olejów hydraulicznych. Unikatowa jest konstrukcja harmonijkowa, gdzie specjalnie dobrane warstwy filtracyjne ze zmniejszającą się ku środkowi selektywnością łączą zalety filtracji wgłębnej i powierzchniowej. Rezultatem takiego rozwiązania, w porównaniu do tradycyjnych wkładów filtracyjnych, jest większa zdolność akumulacji zanieczyszczeń, przy  mniejszych oporach przepływu i bardzo wysokiej skuteczności filtracji. Wkład typu Premium Select zapewnia zatrzymanie około 30% większej ilości zanieczyszczeń, dłuższy czas eksploatacji i zmniejszenie zużycia energii pomp dzięki obniżonym oporom przepływu. Wkłady PS spełniają wymagania normy jakości filtracji wg. ISO 16889 (muti-pass test) przez cały okres pracy wkładu.

Wskaźniki zabrudzenia firmy Hydac przeznaczone są do monitorowania poziomu zanieczyszczenia filtra. Kiedy poziom zabrudzenia filtra wzrośnie, następuje wzrost ciśnienia wewnątrz jego obudowy. W momencie gdy określony poziom zanieczyszczenia zostanie osiągnięty, wskaźnik zanieczyszczenia sygnalizuje potrzebę wymiany danego wkładu. Na uwagę zasługuje szeroki zakres ustawienia ciśnienia. W ofercie firmy Hydac interesujące rozwiązania stanowią przewoźne systemy filtracyjne. To właśnie dzięki nim zyskuje się szybki i skuteczny zarówno serwis, jak i konserwację urządzeń hydraulicznych. Przewoźne systemy filtracyjne pozwalają na napełnienie, względnie przepompowanie, przefiltrowanych cieczy hydraulicznych i smarnych. Systemy tego typu uwzględnić można przy płukaniu cieczy podczas rozruchu lub ciągłej filtracji bocznikowej. Zalet wynikających ze stosowania przewoźnych urządzeń filtrujących jest wiele. Przede wszystkim podkreśla się uniknięcie szkód początkowych dzięki płukaniu przy rozruchu, osiągnięcie wysokich klas czystości oleju dla optymalnego wykorzystania systemów hydraulicznych i smarnych oraz wydłużenie żywotności mediów hydraulicznych i smarnych.

Producent (firma Eco Instal) podaje, że w modułowych filtrach workowych FLAT-BAG przewidziano przepływ gazu zgodny z kierunkiem opadania pyłów. Wlot gazu brudnego następuje od góry, wylot gazu od dołu lub z boku filtra. Przepływ gazu zgodny z kierunkiem opadania pyłów w filtrze wspomaga ich opadanie do leja zsypowego. Worki filtracyjne są umieszczone w poziomie. Maksymalną stosowaną długością jest 2,3 m. Ułatwia to wkładanie i wyjmowanie worków i późniejszą kontrolę stanu ich zużycia. Łatwa jest również kontrola ewentualnych nieszczelności mocowania worków w ścianie sitowej oraz wykrywanie worków zużytych (metoda proszku fluorescencyjnego). Ponieważ jednostkowa powierzchnia jednego worka jest mała, w stosunku do całej powierzchni filtracyjnej, w miejsce uszkodzonych worków montowane są specjalne zaślepki (dostarczane z filtrem), a praca filtra może się odbywać dalej. Worki filtracyjne mają unikatowy, owalny kształt, co pozwala na duże ich upakowanie w małej przestrzeni. Umożliwia to redukcję gabarytów filtra o ponad 50%, przy zachowaniu takiej samej powierzchni filtracyjnej, w stosunku do tradycyjnych rozwiązań.

Filtry magnetyczne

Filtry magnetyczne Goudsmit Magnetic, z oferty firmy Matykiewicz, przeznaczone są do produktów płynnych i półpłynnych. Urządzenia tego typu wyposażono w neodymowe pręty magnetyczne Neoflux. Pole magnetyczne głęboko penetruje produkt, usuwając cząstki ferromagnetyczne o wielkości nawet 30 µm i większe. Filtry tego typu usuwają cząstki, których nie jest w stanie wyłapać detektor metali.

Jak podaje Michał Matykiewicz, dyrektor zarządzający firmy Matykiewicz, filtry magnetyczne dobierane są pod kątem konkretnej aplikacji. W branży spożywczej (soki, jogurty, ketchup), gdzie ważne są wymogi aseptyczne (HACCP), zastosowanie znajdują ręcznie polerowane, higieniczne filtry Goudsmit SSFM, które zapewniają bezpieczeństwo produktu finalnego. Z kolei do zastosowań przemysłowych przeznaczone są filtry o większej wytrzymałości na ciśnienie i dla przekrojów do DN 300. Podstawowym błędem przy wyborze jest kierowanie się wyłącznie ceną filtra magnetycznego, a w mniejszym stopniu jakością wykonania i zastosowanym systemem magnetycznym.

Michał Matysiewicz, oceniając rynek filtrów magnetycznych, twierdzi, że dostępne na rynku filtry magnetyczne są często wykonane w sposób niespełniający wymagań aseptycznych i niezapewniający dokładnej separacji ferromagnetyków.

Cyklofiltry

Cyklofiltry znajdują zastosowanie przede wszystkim w przemyśle ciepłowniczym, realizując funkcje odpylające. Podaje się, że niektóre modele cyklofiltrów umożliwiają obniżenie emisji pyłów do atmosfery poniżej 100 mg/Nm3 przy 6% O2. Nowoczesne urządzenia tego typu cechują się więc wysoką skutecznością działania, przy jednoczesnym zapewnieniu odporności na erozyjne działanie pyłu i zmniejszonych oporach przepływu. Dzięki połączeniu właściwości cyklonów i filtrów workowych uzyskano rozwiązanie, które dobrze sprawdza się we współpracy z kotłami rusztowymi. Nowoczesne cyklofiltry eliminują niedoskonałości odpylaczy cyklonowych, niejednokrotnie przepuszczających drobne frakcje pyłów w efekcie ich porywania, podczas odwracania wiru, w dolnej części urządzenia. Podkreśla się, że nowoczesne cyklofiltry cechują się niskimi kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi w porównaniu z filtrami workowymi i elektrofiltrami. Nie bez znaczenia pozostaje również wysoka skuteczność odpylania, wynosząca poniżej100 mg/Nm3 w przeliczeniu na 6% O2.

Jak mówi Ryszard Kaczyński z firmy Eco Instal: przy wyborze konkretnego filtra trzeba uwzględnić szereg czynników. Najważniejsze czynniki techniczne to: typ aplikacji, rodzaj i stężenie pyłu, temperatura i wilgotność gazów, technologia pracy odpylanych urządzeń, dostępność miejsca, a także wymagany poziom emisji pyłowej i gazowej. Uwzględnić należy również czynnik ekonomiczny: czy wybrane filtry mają spełniać tylko obecne normy, czy mają już przewidywać spełnienie zaostrzonych norm, które będą obowiązywać w niedalekiej przyszłości. Ponieważ przy takim wyborze uwzględnić należy szereg czynników, użytkownicy nie podejmują samodzielnie takich decyzji. Wybór określonego rodzaju filtra generalnie leży po stronie dostawcy. Obowiązkiem użytkownika jest tylko podanie wszystkich wymaganych danych.

Rynek producentów filtrów przemysłowych w Polsce nie jest stosunkowo duży. Wspierany jest on mocno przez rynek dystrybutorów wielu zagranicznych firm – dodaje Ryszard Kaczyński.

Patronowe w wersji mini

Odpylacze filtracyjne MJC Mini są przeznaczone do ciągłego oczyszczania średnich ilości powietrza zawierającego suche pyły. Podstawowymi elementami filtrującymi odpylaczy są cylindryczne wkłady (patrony), wykonane z prasowanej włókniny poliestrowej. Patrony czyszczone są wstecznym przedmuchiwaniem sprężonym powietrzem. Spektrum zastosowań odpylaczy patronowych w wersji mini jest bardzo obszerne. Obejmuje bowiem przemysł metalurgiczny, procesy mieszania, rozdrabniania i granulacji, a także przygotowanie materiałów sypkich. Odpylacze z filtrami patronowymi są dobrym rozwiązaniem w razie konieczności separacji oraz gromadzenia produktu filtracji lub zawracania go do procesu.

Materiał, z którego wykonany jest filtr patronowy, najczęściej stanowi poliester. W razie potrzeby można zastosować również modele antystatyczne lub z membraną PTFE. Tym sposobem istnieje możliwość filtrowania pyłów bardzo drobnych i kleistych. Z myślą o procesach spawania i cięcia metali są produkowane wkłady poliestrowo-celuzowe. Cechują się ponad dwa razy większą powierzchnią filtracyjną. W nowoczesnych filtrach patronowych na uwagę zasługuje modułowa konstrukcja. Oferowane są również modele z lejem zasypowym z pojemnikiem lub przeznaczone do zabudowy na silosie. Obsługa urządzenia jest znacznie uproszczona, dzięki dostępowi do patronów od strony suchej. Zintegrowane wentylatory wyposażone są w tłumiki. Nabyć można również modele bez wentylatora.

Co na rynku

Oferta w zakresie filtrów jest bardzo obszerna. Na przykład Wytwórnia Filtrów PZL Sędziszów oferuje filtry do agregatów prądotwórczych i chłodniczych, a także autobusów, ciągników oraz samochodów osobowych i ciężarowych. Nabyć można również filtry znajdujące zastosowanie w kompresorach, lokomotywach, maszynach górniczych i wózkach widłowych.

Patronowe filtry blokowe z oferty firmy Top-Projekt są przeznaczone do oczyszczania powietrza z drobnych pyłów suchych, nieklejących i niewybuchowych. Filtr ma zastosowanie w przemyśle metalowym, tekstylnym spożywczym, czyli wszędzie tam, gdzie w procesie produkcji powstają zapylenia suche. Do filtrów patronowych są stosowane wkłady filtracyjne firm Gore-Tex oraz Ultra-Top. Dostępne są urządzenia w wersji przejezdnej o wydajności do 1800 m3/godz., oraz stacjonarnej.

Filtry do cieczy hydraulicznych firmy Wix-Filtron pozwalają na zachowanie właściwych parametrów cieczy również w warunkach dużego obciążenia. Jak wiadomo, to właśnie od jakości oleju hydraulicznego zależy właściwa praca poszczególnych elementów systemu, takich jak pompy, uszczelnienia i siłowniki. Filtry do cieczy hydraulicznych Wix-Filtron stanowią wkłady wymienne, umieszczane w rozbieralnej obudowie lub filtry typu spin-on. Zależnie od wymagań systemu hydraulicznego filtry zawierają przegrody filtracyjne, wykonane z siatki metalowej lub specjalnych materiałów filtracyjnych, wzmacnianych siatkami metalowymi. Przegrody filtracyjne z siatki cechują się małą skutecznością filtracji i możliwością regeneracji. Specjalne materiały filtracyjne pozwalają natomiast na zachowanie wysokiej skuteczności filtracji i odporności na pulsację ciśnienia.

Firma Parker Hannifin jest w stanie zaprojektować optymalny system filtracji z myślą o konkretnym zastosowaniu. Stąd też układy filtrujące tego producenta uwzględnia się w sprzęcie transportowym, a także w przemyśle spożywczym, stoczniowym, przetwórczym, morskim oraz energetyce.

Filtry z serii 600 firmy Asso Filter są przeznaczone do kabin lakierniczych malowania proszkowego. Mają kształt cylindryczny. Materiał, z którego są wykonane, to poliester zmywalny. W tym zakresie nabyć można również modele wykonane z celulozy.

Modele Pall Ultipleat SRT znajdują zastosowanie zarówno w układach hydraulicznych, jak i smarnych. Na uwagę w tych produktach zasługuje odpowiednie pochylenie fałdów, dzięki któremu zyskuje się większą powierzchnię filtracyjną przy mniejszych rozmiarach filtra. Konstrukcja wkładu jest bezrdzeniowa, przez co koszty utylizacji są niższe. Materiał filtracyjny jest odporny na zmienne obciążenia. Dzięki konstrukcji antystatycznej zmniejsza się ryzyko powstawania ładunków elektrostatycznych i wyładowań elektrycznych.

Wkłady świecowe z oferty firmy Moton dostępne są zarówno jako rdzeniowe, jak i bezrdzeniowe. Dokładność filtracji wynosi 0,01–200 µm. Dzięki wkładom świecowym, filtracji może być poddana woda (para), a także ciecze, gazy i powietrze. Jako materiały filtracyjne uwzględnia się najczęściej poliester i polipropylen. Membrana jest natomiast polieterosulfonowa. Konstrukcja bazuje na wykonaniu sznurkowym, wgłębnym wielowarstwowym z prefiltracją, przy zastosowaniu metody rozdmuchu włókien z tworzyw termoplastycznych. Przy produkcji przewiduje się także plisowanie.

Firma Donaldson również dostarcza filtry zarówno dla sektora przemysłowego, jak i do silników. Filtry tego producenta uwzględnia się także w systemach oczyszczania powietrza (w tym sprężonego), a także gazu i instalacji usuwania spalin i pyłów. Na przykład filtry Donaldson, przeznaczone do instalacji hydraulicznych, są w stanie zapewnić ochronę kluczowym elementom hydrauliki, takim jak cylindry, silniki czy zawory. Na uwagę zasługuje wysoka wydajność filtracji cieczy hydraulicznej.

Głęboko plisowane filtry powietrza Viledon firmy EagleBurgmann Poland, o wysokiej skuteczności (HEPA), przeznaczone są do filtracji powietrza świeżego, obiegowego i wywiewanego do atmosfery w systemach wentylacyjnych wymagających najwyższej jakości czystości i sterylności powietrza. Stąd też filtry tego typu znajdują zastosowanie w systemach wentylacji sal zabiegowych, szpitalnych oddziałów intensywnej terapii i laboratoriów. Filtry Hepa przewiduje się również w procesach produkcyjnych, które są wysoce czułe na czystość powietrza. Chodzi przede wszystkim o mikroelektronikę, przemysł farmaceutyczny, optyczny i spożywczy itp. Filtry o charakterze głęboko plisowanym sprawdzają się również w przetwórstwie materiałów niebezpiecznych, czyli obejmujących usuwanie azbestu, metali ciężkich, a także pyłów rakotwórczych.

Firma Filtrapol dostarcza polipropylenowe płyty do wszystkich typów pras filtracyjnych. Stąd też oferowane są płyty komorowe, a także membranowe. Płyty membranowe nabyć można z membranami stałymi lub polipropylenowymi membranami wymiennymi (mocowanymi na zatrzask lub wiszącymi). Ciśnienie pracy mieści się pomiędzy 6 a 40 barów przy temperaturze do 90°C.

Autor: Damian Żabicki