Firma Mettler Toledo wprowadza ostateczną wersję przewodników dotyczących kontroli produktów

  Firma Mettler Toledo Safeline, działająca na rynku urządzeń do wykrywania metali i systemów kontroli rentgenowskiej, opublikowała dwa nowe, kompleksowe przewodniki, opracowane specjalnie w celu zapewnienia dostępu do informacji wszystkim osobom zaangażowanym w kontrolę produktów w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.

  Najważniejszym dokumentem jest „Przewodnik kontroli rentgenowskiej — tworzenie skutecznego programu”. W przewodniku opisano, w jaki sposób producenci i właściciele marek z branży spożywczej i farmaceutycznej (oraz pokrewnych) mogą opracować wydajny program kontroli rentgenowskiej, który pozwoli wykrywać zanieczyszczenia towarów oraz monitorować stan i jakość produktów.

  W przejrzysty sposób objaśniono wszystko, co producent powinien wiedzieć na temat wyboru i instalowania systemu kontroli rentgenowskiej oraz zarządzania nim. Producenci korzystający już z takich systemów będą mogli natomiast dowiedzieć się, jak udoskonalić swoje procedury.

  W przewodniku opisano także, w jaki sposób programy kontroli rentgenowskiej mogą ułatwić producentom spełnienie norm jakości, takich jak HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), GFSI (Global Food Safety Initiative) i GMP (Good Manufacturing Practice).

  Od producentów bezwzględnie wymaga się dostarczania produktów, które nie zawierają zanieczyszczeń i odznaczają się niezmiennie wysoką jakością – mówi menedżer ds. kontroli produktów w firmie Mettler Toledo Safeline. – W naszym nowym przewodniku zalecamy stosowanie zasad dobrej praktyki w systemach kontroli rentgenowskiej, które nie tylko pozwolą spełnić wszystkie wymagania prawne, ale również zapewnią bezpieczeństwo produktów i ochronę wartości marki, nie utrudniając przy tym produkcji.

  Drugi z serii nowych przewodników pod tytułem „Redukcja zanieczyszczeń metalami — tworzenie skutecznego programu” jest poświęcony technologiom wykrywania metali. Zawiera szczegółowy opis najważniejszych informacji o tworzeniu, wdrażaniu i konsekwentnym przestrzeganiu zasad skutecznego programu wykrywania metali.

  Menadżer dodaje: – Potrzeba stosowania systemów wykrywania metali zarówno w przemyśle spożywczym jak i farmaceutycznym jest postrzegana przez większość producentów i przetwórców jako zasadniczy element każdego skutecznego systemu kontroli jakości.

  – Na obecnym, coraz bardziej konkurencyjnym rynku nowe przepisy, coraz bardziej rygorystyczne normy przemysłowe oraz wzrastający wpływ organów nadzorczych doprowadziły do wzrostu znaczenia stosowania skutecznego programu wykrywania metali. Jednak samo zainstalowanie wykrywaczy metali nie gwarantuje wytwarzania wyrobów wolnych od zanieczyszczeń metalami.  Aby to było możliwe, wykrywacze muszą stanowić element kompleksowej i skutecznej strategii wykrywania metali. Jednym z celów stawianych podczas opracowywania nowego przewodnika było zapewnienie producentom dostępu do niezbędnych informacji umożliwiających sprawdzenie, czy wybrany przez nich system jest właściwy.

  Aby otrzymać więcej informacji lub zamówić bezpłatny egzemplarz przewodnika, należy odwiedzić witrynę: www.mt.com/safeline-xrayguide (kontrola rentgenowska) lub www.mt.com/mdguide (wykrywanie metali).