Forum Autodesk w Warszawie

    „Forum Autodesk – Więcej niż 3D” zgromadziło architektów, inżynierów, konstruktorów i projektantów korzystających na co dzień z oprogramowania firmy Autodesk. Kongres umożliwił uczestnikom zapoznanie się z najnowszymi trendami i rozwiązaniami technologii projektowych. 

    17 listopada 2008 w Warszawie odbyło się III ogólnopolskie „Forum Autodesk – Więcej niż 3D”. Kongres zgromadził przede wszystkim użytkowników oprogramowania Autodesk – architektów, inżynierów, konstruktorów, projektantów. Celem spotkania było zapoznanie się z najnowszymi trendami i rozwiązaniami technologii projektowych. Dzięki odbywającym się panelom dyskusyjnym i prezentacjom „Forum Autodesk – Więcej niż 3D” przyjęło rolę sprawnej platformy wymiany doświadczeń i opinii. Zorganizowane praktyczne sesje z zakresu rozwiązań do modelowania cyfrowego oraz technologii wizualizacji i symulacji pozwoliły słuchaczom dowiedzieć się jak mogą wykorzystać stojące przed nimi szanse. Po raz pierwszy przygotowano także ścieżkę menadżerską. Warsztaty te poruszały ekonomiczne i organizacyjne aspekty wykorzystania innowacyjnych rozwiązań projektowych w firmie.  

    W trakcie Forum nawiązano do tematu aktualnego kryzysu na rynku światowym oraz polskim.  Prof. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wyraził w tym temacie bardzo ciekawą opinię. Stwierdził, że kryzys to dobry moment, aby się edukować. Przedsiębiorstwa, które to zauważą wyjdą dobrze na dekoniunkturze. Prelegenci i słuchacze doszli także do wniosku, że innowacyjność podnosi atrakcyjność produktu, a programy Autodesk są doskonałym narzędziem, które to umożliwiają.