Foster Wheeler dostarczy kocioł fluidalny do EC Bielsko

    Foster Wheeler Energia Polska podpisał kontrakt na dostawę kotła CFB dla budowanego w należącej do Południowego Koncernu Energetycznego Elektrociepłowni EC1 w Bielsku-Białej nowego bloku ciepłowniczego o mocy 50 MWe.

    Kontrakt został zawarty z generalnym wykonawca obiektu firmą Polimex-Mostostal, która jest obecnie liczącym się EPC kontraktorem na krajowym rynku inwestycji energetycznych.

    Foster Wheeler zaprojektuje, dostarczy i uruchomi kompletny kocioł CFB wraz z urządzeniami pomocniczymi. Nowy blok opalany będzie węglem kamiennym. Przekazanie kotła do ruchu komercyjnego planowane jest w połowie 2013.

    Kocioł fluidalny dla EC1 w Bielsku-Białej będzie kolejnym kotłem CFB dostarczonym do PKE. Cztery inne jednostki dostarczone przez Foster Wheeler, w tym kocioł CFB 460 MWe na parametry nadkrytyczne w El. Łagisza, pracują już w elektrowniach i elektrociepłowniach PKE.