Frezy kasetowe Double Octomill™ firmy Seco oferujące bicie osiowe bliskie zeru

Firma Seco niedawno wzbogaciła popularną serię głowic do planowania o nowe, innowacyjne frezy kasetowe Double Octomill™. W nowych frezach z kasetami wykorzystano technologię pozycjonowania płytki za pomocą kołków wykonanych ze stali szybkotnącej, które pozwalają na szybkie, bezproblemowe i precyzyjne ustawienie płytek. Co równie ważne — gniazda kaset można regulować w takim zakresie, aby eliminować bicie osiowe.

Frez kasetowy Double Octomill, w którym zastosowano opatentowaną przez firmę Seco konstrukcję gniazd, jest wyposażony w kasety regulowane w osi Z lub kierunku osiowym. Płytki można oddzielnie mocować i konfigurować w kasetach, a następnie montować w korpusie frezu. Poszczególne kasety są następnie regulowane, tak aby skrawały w tej samej płaszczyźnie. Dzięki dokładnemu pozycjonowaniu płytek frez umożliwia stosowanie większego posuwu, a jednocześnie zapewnia doskonałą gładkość powierzchni oraz dużą trwałość ostrza.

Kasety można mocować na nowych korpusach frezów z gęstą podziałką, dzięki czemu można stosować ekonomiczne płytki Double Octomill firmy Seco. Są one dwustronne i wyposażone łącznie w 16 krawędzi skrawających, zapewniających zarówno oszczędności, jak i wydajność. Obecnie frezy kasetowe Double Octomill są dostępne w standardowych średnicach 125–315 mm oraz w wersjach do 500 mm wykonywanych na zamówienie. Jako że kasety mają budowę modułową i można je demontować, w razie uszkodzenia nowe narzędzie zakłada się szybko i tanio, bez konieczności bardziej kosztownej wymiany całego korpusu frezu.

Więcej informacji na temat frezów kasetowych Double Octomill można uzyskać u miejscowego przedstawiciela firmy Seco lub na stronie internetowej www.sewww.secotools.com/doubleoctomill.