FUCHS kupuje Statoil Lubricants

    1 sierpnia 2015 spółka FUCHS PETROLUB SE zrobiła duży krok naprzód w kierunku nabycia wszystkich akcji spółki Statoil Fuel & Retail Lubricants Szwecja AB (SFR Lubricants), poprzez podpisanie umowy kupna. Dzięki tej transakcji Grupa FUCHS PETROLUB umacnia swoją obecność w Skandynawii, rozszerza swoją pozycję rynkową w Polsce i Rosji, będzie obecna w Krajach Bałtyckich. Produkty SFR Lubricants stanowią uzupełnienie portfolio Grupy FUCHS PETROLUB.

    FUCHS PETROLUB jest globalną Grupą z siedzibą w Niemczech, która rozwija, produkuje i sprzedaje około 10.000 środków smarnych i pokrewnych produktów specjalistycznych na całym świecie. Grupa zajmuje pierwsze miejsce wśród niezależnych światowych dostawców środków smarnych. Zatrudnia ponad 4000 pracowników w 52 spółkach działających na całym świecie.

    Statoil Fuel & Retail Lubricants została w ubiegłym roku wyodrębniona z działalności głównej Statoil Fuel & Retail i przekształcona w niezależną spółkę. Firma zatrudnia 470 osób i prowadzi produkcję w Nynäshamn w pobliżu Sztokholmu. W roku obrotowym 2014/2015, spółka SFR osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości około 140 mln EUR w Skandynawii i Europie Środkowo-Wschodniej.

    Po zatwierdzeniu przez urząd ochrony konkurencji i zakończeniu transakcji nabycia, spółka SFR Lubricants zostanie włączona do Grupy FUCHS. Do tego czasu SFR Lubricants będzie prowadziła bez zmian działalność biznesową ze swoimi klientami.