Gaz dla rafinerii i Gdańska

  Kończy się budowa rurociągu mającego doprowadzić gaz do gdańskiej rafinerii i umożliwić zmianę paliwa zasilającego elektrociepłownię oraz wytwórnię wodoru. Zgodnie z umową podpisaną przez Grupę LOTOS z PGNiG, roczne dostawy gazu wyniosą 585 mln metrów sześć. rocznie, a całkowita wartość umowy, zawartej na pięć lat, szacowana jest na ok. 3,2 mld zł.

  Gdańska rafineria będzie jednym z największych konsumentów gazu w Polsce. Pierwsza dostawa ma nastąpić już 30 kwietnia br. Zmiana paliwa przyniesie korzyści ekologiczne, ekonomiczne i handlowe, zarówno spółce, jak i jej otoczeniu.

   

  Inwestycja doprowadzenia wysokociśnieniowego gazu ziemnego do gdańskiej rafinerii weszła w decydującą fazę. Trzydziestokilometrowy rurociąg gazowy, prowadzony z Kolnika pod Pszczółkami, dotarł już do zakładów Grupy LOTOS.

  W ubiegłym tygodniu wykonano dwa ponad 170-metrowe przewierty pod kanałem Rozwójka, płynącym wzdłuż rafinerii. Są to przewierty sterowane w technologii HDD,  wykonywane za pomocą wiertnic poziomych.  

  Część dostarczanego gazu przesyłana będzie drugim rurociągiem dla mieszkańców Gdańska i okolic.  Jednocześnie trwają prace nad wymianą palników w kotłach EC w rafinerii na niskoemisyjne.

  – Gaz ziemny pomimo wysokiej ceny jest tańszy niż paliwa obecnie wykorzystywane w rafinerii – podkreśla Marek Sokołowski, wiceprezes i dyrektor ds. produkcji i rozwoju Grupy LOTOS – Po przejściu na nowe paliwo zostanie uwolniona i skierowana na rynek pula produktów, które dzisiaj są spalane. Jest to olej opałowy i średnie destylaty oraz gaz płynny LPG i benzyna lekka, z których produkujemy wodór.

  Ten dodatkowy wolumen sprzedawanych produktów oznacza dodatkowe zyski dla Grupy LOTOS. Gaz płynny trafi bezpośrednio na rynek, natomiast benzyna lekka zostanie wykorzystana jako komponent pozostałych benzyn.

  Szczególnie ważne są korzyści ekologiczne – dodaje Marek Sokołowski. – Gaz ziemny emituje mniej szkodliwych gazów niż dotychczas stosowane paliwa, a więc mniej dwutlenku siarki, tlenków azotu, a także gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla. Zmiana ta jest korzystna także dla finansów spółki, bowiem emisja tych gazów będzie wkrótce coraz bardziej kosztowna.

  Dzięki temu, na zmianie paliwa skorzysta nie tylko środowisko, ale także budżet Grupy LOTOS. Pomimo wysokich cen importowanego gazu ziemnego, tona tego gazu jest tańsza niż tona oleju opałowego, ale bardziej istotny jest niższy koszt gigadżula (GJ) energii uzyskanej z gazu ziemnego. Poza tym gaz ziemny jest surowcem łatwiejszym do przerobu dla instalacji produkcji wodoru.

  Wykonawcą rurociągu doprowadzającego gaz do granic gdańskiej rafinerii jest Pomorska Spółka Gazownicza. Gazociąg ten jest odnogą gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia relacji Gustorzyn–Wiczlino. W pobliżu rafinerii budowana jest również stacja gazowa, z której zasilana będzie zarówno rafineria, jak i system gazowy Gdańska.

  Gaz dla Gdańska będzie dostarczany, już istniejącym, sześciokilometrowym rurociągiem gazu średniociśnieniowego, który od 2008 roku zasila piece technologiczne rafinerii w ilości 26 mln m3 rocznie. To ponad dwudziestokrotnie mniej, niż będzie wynosić zużycie gazu przez gdańską rafinerię w kolejnych latach.