Gaz droższy od pierwszego czerwca

    17 maja decyzją prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została zatwierdzona nowa taryfa w zakresie dostarczania paliw gazowych i będzie obowiązywać od 1 czerwca do 30 września br. – poinformowało PGNiG. Zgodnie z nową taryfą średni wzrost ceny gazu wysokometanowego wyniesie ok. 4,8 procent. Oznacza to, że rachunki odbiorców wzrosną miesięcznie średnio o 71 groszy.

    Średni wzrost ceny gazu wysokometanowego o 4,8 proc. jest efektem wzrostu kosztów zakupu gazu pochodzącego z importu, a także wzrostem kosztów związanych z obowiązkiem tworzenia i utrzymywania zapasów gazu ziemnego (z 11 dni na 15 dni średniego dziennego przywozu gazu ziemnego realizowanego przez spółkę, co odpowiada wzrostowi z 3 proc. na 4,1 proc. całkowitego wolumenu gazu sprowadzanego z zagranicy).

    W przypadku gazu zaazotowanego taryfa zakłada średni wzrost ceny gazu od 7,2 proc. podgrupy Lw (dawniej GZ-41,5) do 8,5 proc. podgrupy Ls (dawniej GZ-35). Większa dynamika wzrostu jest efektem stopniowego wyrównywania cen gazów zaazotowanych i wysokometanowego wyrażonych w jednostkach energii (cena w zł/GJ). Średnia wysokość całkowitych opłat związanych z dostarczaniem gazu zaazotowanego dla odbiorców ulegnie podwyższeniu o 5,9 proc. dla gazu Lw oraz 3,6 proc. dla gazu Ls.