GdF Suez wybuduje w Polsce największą na świecie elektrownię na biomasę

  GdF Suez Energia Polska zawarła z Foster Wheeler umowę na budowę Zielonego Bloku, największego w świecie bloku energetycznego opalanego wyłącznie z biomasą. Jego moc wyniesie 190 MW. Blok będzie opalany biomasą drzewną oraz biomasą pochodzenia rolniczego, głównie peletami ze słomy.

  Umożliwi to produkcje zielonej energii wystarczającej dla potrzeb ponad 400 tysięcy gospodarstw domowych oraz obniżenie emisji CO2 o 1,2 miliona ton rocznie. Blok zostanie wybudowany w Elektrowni w Połańcu, leżącej w południowo wschodniej części Polski.

  Zakończenie inwestycji i oddanie bloku do eksploatacji planowane jest na grudzień 2012r. Całkowity koszt tej inwestycji wyniesie ponad miliard złotych. Inwestycja ta znacząco przyczyni się do realizacji zobowiązania Polski do produkcji 15 proc. energii ze źródeł odnawialnych w 2020 roku. Potencjał produkcji biomasy drzewnej i rolniczej w Polsce był decydującym czynnikiem decyzji grupy GdF Suez o lokalizacji tej inwestycji w Polsce.

  GdF Suez Energia Polska jest już obecnie trzecim co do wielkości producentem energii odnawialnej w Polsce, a jej udział w tym rynku wynosi ok. 9 proc. Produkcja ta odbywa się obecnie w elektrowni w Połańcu, gdzie od kilku lat realizowane są kolejne inwestycje zwiększające udział biomasy współspalanej wraz z węglem. Do chwili obecnej pozwoliło to na uniknięcie łącznie emisji ponad 3 milionów to CO2.

  Spółka rozpoczyna również szeroki program rozwoju energetyki wiatrowej. Budowa pierwszej farmy wiatrowej Jarogniew-Mołtowo rozpoczęła się w marcu a jej uruchomienie planowane jest na grudzień tego roku. Strategia spółki zakłada realizację przynajmniej jednej farmy wiatrowej rocznie .

  Projekt „Zielony Blok”, jak również projekty farm wiatrowych, przyczynią się do realizacji ambicji GdF Suez – osiągnięcia pozycji lidera rynku energii odnawialnej w Polsce.

  Budowa Zielonego Bloku jest elementem strategii Grupy GdF Suez, która zakłada rozwój zrównoważonego portfela aktywów w energetyce odnawialnej, stanowiącej już dziś 20 proc. mocy wytwórczej Grupy (elektrownie wodne, wiatrowe, biomasowe, fotowoltaiczne i solarne parowe oraz badania nad innymi technologiami).